Νέα - Ανακοινώσεις
Βαθμολογία ΜΧΔ Ι, Σεπτέμβριος 2021
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021
Η βαθμολογία του μαθήματος ΜΧΔ Ι προκύπτει από την συνεισφορά των ενδιάμεσων εξετάσεων, του εργαστηρίου και της προαγωγικής γραπτής εξέτασης, σύμφωνα με το ΦΤΜ. Δείτε εδώ.
Επαναληπτική Εξέταση ΜΧΔ Ι
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Η επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Δευτέρα 13/9 στις 1:00 μμ λαμβάνοντας όλα τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19. H εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Επιτρέπεται μόνο η χρήση της Σύνοψης ΜΧΔ Ι ( βλπ Ιστοσελίδα Μαθήματος).  Η κατανομή των σπουδαστών στις αίθουσες εξέτασης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Αίθουσα
ΑΓΓΑΝΗ ΗΛΙΑΚΗΣ 26
ΘΕΑΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 28
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΠΠΑ 29
ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΣΑΜΙΔΗΣ ΑΜΦ 1
ΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 27

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα  μισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνίσματος.

Καλή Επιτυχία !

Βαθμολογία ΜΧΔ Ι, Ιούνιος 2021
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 4 Ιουλίου 2021
Η βαθμολογία του μαθήματος ΜΧΔ Ι προκύπτει από την συνεισφορά των ενδιάμεσων εξετάσεων, του εργαστηρίου και της προαγωγικής γραπτής εξέτασης, σύμφωνα με το ΦΤΜ. Δείτε εδώ.
Σύνδεσμοι Αιθουσών Εξέτασης ΜΧΔ Ι (18-6-21)
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021
Προτεινόμενες λύσεις για τα θέματα της 2ης ενδιάμεσης εξέτασης
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021
Προτεινόμενες λύσεις για τα θέματα της 2ης ενδιάμεσης εξέτασης έχουν αναρτηθεί στην θέση υλικό "2η Ενδιάμεση Εξέταση 4-6-2021-with solutions".
Εξέταση στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι 18-6-21
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Εξέταση στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

Η εξέταση του μαθήματος “Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή  18 Ιουνίου 2021, 12.00 , σε 10 παράλληλα τμήματα Webex  (Αίθουσες)  σύμφωνα με την κατανομή:

 Αίθουσα 1

ΑΓΓΑΝΗ-ΒΕΝΕΤΗΣ

Αίθουσα 2

ΒΛΥΣΙΔΗΣ-ΔΟΝΤΑ

Αίθουσα 3

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ

Αίθουσα 4

ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑ-ΚΟΥΤΑΛΑ

Αίθουσα 5

ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-ΜΠΕΓΚΑ

Αίθουσα 6

ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αίθουσα 7

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ-ΡΟΔΙΤΗΣ

Αίθουσα 8

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ-ΣΤΥΛΛΟΣ

Αίθουσα 9

ΣΥΝΤΕΤΑ-ΦΕΛΕΚΗΣ

Αίθουσα 10

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ-ΨΩΜΑΣ

 

Οι σχετικοί σύνδεσμοι μέσω των οποίων θα γίνει η σύνδεση στην Αίθουσα, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος την ημέρα της εξέτασης στις 11:30 πμ. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα WEBEX εισάγοντας το Επίθετο και το Όνομά τους στα ελληνικά, το οποίο θα πρέπει να φαίνεται στη λίστα των συμμετεχόντων (participants) της πλατφόρμας και να παραμείνουν σε σύνδεση καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η συμμετοχή τους επιβεβαιώνεται με την λίστα συμμετεχόντων που εκδίδει η πλατφόρμα με το τέλος της συνάντησης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν στην Αίθουσά τους 15 λεπτά πρίν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.

Οι φοιτητές  προκειμένου να συμμετάσχουν στη εξέταση πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Η διαδικασία εξέτασης θα είναι η ακόλουθη:

Οι φοιτητές πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Η εξέταση θα γίνει με κλειστές κάμερες. Η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων  θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της εξέτασης οπότε θα κληθούν οι φοιτητές να ανοίξουν τις κάμερές τους και να επιδείξουν το έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Στη συνέχεια ο συντονιστής εξέτασης της κάθε Αίθουσας θα αναρτήσει το χρονοδιάγραμμα της εξέτασης, τα θέματα και το email αποστολής των απαντήσεων. Η εξέταση θα περιλαμβάνει δύο μέρη, και θα αποσταλούν δύο αρχεία απαντήσεων  με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα αναρτηθεί στην έναρξη της εξέτασης.

Παρακαλούμε τους φοιτητές να έχουν εγκαταστήσει κατάλληλο λογισμικό (π.χ. camscanner  δωρεάν έκδοση) για τη σάρωση των γραπτών τους και τη μετατροπή τους σε ενιαίο αρχείο pdf και να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του. Επίσης, θα παρακαλούσαμε τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν κόλλες αναφοράς, φύλλα από μπλοκ Α4 ή τετράδιο χωρίς ραφή (π.χ. τύπου σπιράλ) για το γραπτό τους και να αφήσουν περιθώριο τουλάχιστον 2 cm σε κάθε πλευρά ώστε να είναι πιο εύκολη και ευκρινής η σάρωση του γραπτού. Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο.

Στη χρονική διάρκεια που θα δοθεί για την εξέταση του  μαθήματος,  οι φοιτητές θα πρέπει να σαρώσουν το γραπτό τους, να δημιουργήσουν ένα ενιαίο pdf αρχείο και να το στείλουν στον συντονιστή της αίθουσας στο  email αποστολής των απαντήσεων.

Το όνομα του αρχείου των απαντήσεων πρέπει να είναι «eponimo_XXXXXXXX_ΥΥ.pdf» (όπου eponimo: το επώνυμο του φοιτητή με λατινικούς χαρακτήρες, XXXXXXXX: o αριθμός μητρώου του φοιτητή, ΥΥ: o συνολικός αριθμός σελίδων του αρχείου). Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο.

Τα γραπτά  θα πρέπει να περιέχουν στην πρώτη σελίδα το ονοματεπώνυμο , τον αριθμό μητρώου, το εξάμηνο φοίτησης  και το συνολικό αριθμό σελίδων.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αποστολή και ο έλεγχος των αρχείων των γραπτών, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι. Η εξέταση θα ολοκληρωθεί όταν ο συντονιστής επιβεβαιώσει  σε όλους τους εξεταζόμενους ότι έχει παραλάβει και ανοίξει το pdf αρχείο του γραπτού τους.

 

Επιπλέον διαφάνειες στον σχεδιασμό αντιδραστήρων αερίου-υγρού
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 8 Ιουνίου 2021
Επιπλέον διαφάνειες με τα προβλήματα από το κεφάλαιο 24 του βιβλίου "Chemical Reaction Engineering" (O. Levenspiel) στον σχεδιασμό αντιδραστήρων αερίου-υγρού που συζητήθηκαν στην διάλεξη της 28 Μαΐου έχουν αναρτηθεί στην θέση "Υλικό" με τίτλο "Fluid-Fluid Reactor Design - Additional Problems".
2η ενδιάμεση εξέταση ΜΧΔ Ι 4-6-2021
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Για συμμετοχή στην 2η ενδιάμεση εξέταση την Παρασκευή 4 Ιουνίου 8.45 – 10:30 πατήστε το link.

H εξέταση αφορά τα ισοζύγια ενέργειας και η συμμετοχή είναι προαιρετική. Η συνεισφορά στον τελικό βαθμό είναι 15% (θετική συνεισφορά). Η διαδικασία θα είναι η ίδια με αυτή της 1ης ενδιάμεσης εξέτασης. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες της ανακοίνωσης στις 22 Μαρτίου 2021. Το ενιαίο αρχείο pdf με όλες τις απαντήσεις θα σταλεί στο e-mail: gstefani@mail.ntua.gr. 

Βαθμολογία 1ης Ενδιάμεσης Εξέτασης
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 8 Απριλίου 2021
1η Ενδιάμεση Εξέταση ΜΧΔ Ι 26-3-2021
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

1 ενδιάμεση εξέταση ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

Η 1 ενδιάμεση εξέταση στη Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή  26 Μαρτίου 2021, 8.45 – 10:30 πμ. και είναι προαιρετική.  Η συνεισφορά στον τελικό βαθμό της κάθε μίας ενδιάμεσης εξέτασης είναι 15% (θετική συνεισφορά) και θα πραγματοποιηθούν δύο εξετάσεις. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα WEBEX εισάγοντας το Επίθετο και το Όνομά τους στα ελληνικά, το οποίο θα πρέπει να φαίνεται στη λίστα των συμμετεχόντων (participants) της πλατφόρμας και να παραμείνουν σε σύνδεση καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η συμμετοχή τους επιβεβαιώνεται με την λίστα συμμετεχόντων που εκδίδει η πλατφόρμα με το τέλος της συνάντησης.

Η διαδικασία εξέτασης θα είναι η ακόλουθη:

1.     Οι φοιτητές πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

2.     Παρακαλούμε τους φοιτητές να έχουν εγκαταστήσει κατάλληλο λογισμικό (π.χ. camscanner  δωρεάν έκδοση) για τη σάρωση των γραπτών τους και τη μετατροπή τους σε ενιαίο αρχείο pdf και να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του. Επίσης, θα παρακαλούσαμε τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν κόλλες αναφοράς, φύλλα από μπλοκ Α4 ή τετράδιο χωρίς ραφή (π.χ. τύπου σπιράλ) για το γραπτό τους και να αφήσουν περιθώριο τουλάχιστον 2 cm σε κάθε πλευρά ώστε να είναι πιο εύκολη και ευκρινής η σάρωση του γραπτού. Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο.

3.      Στη χρονική διάρκεια που θα δοθεί για την εξέταση του  μαθήματος,  οι φοιτητές θα πρέπει να σαρώσουν το γραπτό τους, να δημιουργήσουν ένα ενιαίο pdf αρχείο και να το επισυνάψουν στο email: kphilip@mail.ntua.gr , όπου θα στείλουν τις απαντήσεις τους.

4.     Το όνομα του αρχείου των απαντήσεων πρέπει να είναι «eponimo_XXXXXXXX_ΥΥ.pdf» (όπου eponimo: το επώνυμο του φοιτητή με λατινικούς χαρακτήρες, XXXXXXXX: o αριθμός μητρώου του φοιτητή, ΥΥ: o συνολικός αριθμός σελίδων του αρχείου). Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο. Τα γραπτά  θα πρέπει να περιέχουν στην πρώτη σελίδα το ονοματεπώνυμο , τον αριθμό μητρώου, το εξάμηνο φοίτησης  και το συνολικό αριθμό σελίδων.

Εργαστήριο ΜΧΔ Ι
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Στη θέση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΧΔ Ι, έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων και οι σύνδεσμοι παρακολούθησής τους.

Επιπλέον πληροφορίες για τις εργαστηριακές ομάδες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://www.chemeng.ntua.gr/submission/mxdreg.php


Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι, Διδασκαλία μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Η διδασκαλία του μαθήματος ΜΧΔ Ι, θα γίνει εξ΄ αποστάσεως σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που αναρτήθηκε από την Γραμματεία.

Η παρακολούθηση θα γίνει μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

κάθε Τρίτη 8:45-10:30 πμ μέσω του συνδέσμου

κάθε Παρασκευή 8:45-10:30 πμ μέσω του συνδέσμου

Η έναρξη του μαθήματος θα είναι η Τρίτη 23-2-21

Εγγραφές Ομάδων Εργαστηρίου Μηχανικής Χημικών Διεργασιών
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Το Εργαστήριο Μηχανικής Χημικών Διεργασιών θα εκτελεστεί από τετραμελείς ομάδες φοιτητών, αποκλειστικά εξ' αποστάσεως με χρήση της πλατφόρμας webex. Οι εγγραφές των ομάδων στο Εργαστήριο θα γίνονται μέχρι την Τετάρτη 10/3/2021, ώρα 17:00, αποκλειστικά με χρήση της ιστοσελίδας https://www.chemeng.ntua.gr/submission/mxdreg.php

Η πρώτη εργαστηριακή ημέρα θα είναι την Πέμπτη 4/3/2021, ενώ μέχρι την  Τετάρτη 3/3/2021 θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα ειδικά για την ημέρα αυτή, με βάση τις πρώτες δηλώσεις, καθώς και οι σύνδεσμοι (links) διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων. Το οριστικό πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 10/3/2021, με τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής.

Σημειώνεται ότι:

·         Όσοι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων έχουν ήδη εκτελέσει κάποιες ασκήσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο ΤΧΔ.

·         Μεμονωμένοι φοιτητές που χρειάζεται να αναπληρώσουν κάποια εργαστηριακή άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνούν, άμεσα με το που προκύπτει η σχετική ανάγκη, με το Εργαστήριο ΤΧΔ . Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου.

·         Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει αναπλήρωση κάποιας εργαστηριακής άσκησης από ολόκληρη εργαστηριακή Ομάδα, τότε εκπρόσωπος της ομάδας θα πρέπει να επικοινωνεί, άμεσα με το που προκύπτει η σχετική ανάγκη, με τον υπεύθυνο της εργαστηριακής άσκησης.

Παρακαλείσθε να ελέγχετε το πρόγραμμα του Εργαστηρίου ανά εβδομάδα. 

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία σας με το Εργαστήριο να ελέγχετε στο webmail σας το φάκελο των Ανεπιθύμητων, ή Spams, ή Junk Mails , ή άλλου συναφούς ονόματος."

Βαθμολογία Ειδικής Εξέτασης ΜΧΔ Ι (11-2-21)
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021
Οδηγίες για την Εξέταση στις 11-2-2021
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Εξέταση στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

Η εξέταση του μαθήματος (Ειδική Εξέταση)“Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, 3.00 μμ, σε 3 παράλληλα τμήματα Webex  (Αίθουσες)  σύμφωνα με την κατανομή:

 Αίθουσα 1:  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΚΚΑΛΗΣ

 Αίθουσα 2:  ΚΟΚΟΤΑΣ - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 Αίθουσα 3: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΨΩΜΑΣ

Οι φοιτητές θα λάβουν λίγο πριν την εξέταση αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα πρόσκλησης για τη συμμετοχή τους  μέσω της πλατφόρμας WEBEX, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν  πρόθεση εξέτασης στο μάθημα, όπως ανακοίνωσε η Γραμματεία πριν την έναρξη των εξετάσεων αυτής της περιόδου.Ακόμη, οι σχετικοί σύνδεσμοι μέσω των οποίων θα γίνει η σύνδεση στην Αίθουσα, θα αναρτηθούν ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα WEBEX εισάγοντας το Επίθετο και το Όνομά τους στα ελληνικά, το οποίο θα πρέπει να φαίνεται στη λίστα των συμμετεχόντων (participants) της πλατφόρμας και να παραμείνουν σε σύνδεση καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η συμμετοχή τους επιβεβαιώνεται με την λίστα συμμετεχόντων που εκδίδει η πλατφόρμα με το τέλος της συνάντησης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν στην Αίθουσά τους 15 λεπτά πρίν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.

Οι φοιτητές  προκειμένου να συμμετάσχουν στη εξέταση πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Η διαδικασία εξέτασης θα είναι η ακόλουθη:

Η εξέταση θα γίνει με κλειστές κάμερες. Η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων  θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της εξέτασης οπότε θα κληθούν οι φοιτητές να ανοίξουν τις κάμερές τους και να επιδείξουν το έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Ο συντονιστής εξέτασης της κάθε Αίθουσας θα αποστείλει προσωπικά σε κάθε συνδεδεμένο φοιτητή τα θέματα των εξετάσεων. Η αποστολή θα γίνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στη δήλωση πρόθεσης εξέτασης στο μάθημα.  Αφού επιβεβαιωθεί η επιυχής αποστολή των θεμάτων θα ξεκινήσει η γραπτή εξέταση του μαθήματος. Οι φοιτητές πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Παρακαλούμε τους φοιτητές να έχουν εγκαταστήσει κατάλληλο λογισμικό (π.χ. camscanner  δωρεάν έκδοση) για τη σάρωση των γραπτών τους και τη μετατροπή τους σε ενιαίο αρχείο pdf και να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του. Επίσης, θα παρακαλούσαμε τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν κόλλες αναφοράς, φύλλα από μπλοκ Α4 ή τετράδιο χωρίς ραφή (π.χ. τύπου σπιράλ) για το γραπτό τους και να αφήσουν περιθώριο τουλάχιστον 2 cm σε κάθε πλευρά ώστε να είναι πιο εύκολη και ευκρινής η σάρωση του γραπτού. Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο.

Στη χρονική διάρκεια που θα δοθεί για την εξέταση του  μαθήματος,  οι φοιτητές θα πρέπει να σαρώσουν το γραπτό τους, να δημιουργήσουν ένα ενιαίο pdf αρχείο και να το στείλουν στον συντονιστή στο ίδιο email από το οποίο έχουν παραλάβει τα θέματα με ένα απλό REPLY επισυνάπτοντας το αρχείο των απαντήσεων.

Το όνομα του αρχείου των απαντήσεων πρέπει να είναι «eponimo_XXXXXXXX_ΥΥ.pdf» (όπου eponimo: το επώνυμο του φοιτητή με λατινικούς χαρακτήρες, XXXXXXXX: o αριθμός μητρώου του φοιτητή, ΥΥ: o συνολικός αριθμός σελίδων του αρχείου). Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο.

Τα γραπτά  θα πρέπει να περιέχουν στην πρώτη σελίδα το ονοματεπώνυμο , τον αριθμό μητρώου, το εξάμηνο φοίτησης  και το συνολικό αριθμό σελίδων.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αποστολή και ο έλεγχος των αρχείων των γραπτών, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι. Η εξέταση θα ολοκληρωθεί όταν ο συντονιστής επιβεβαιώσει  σε όλους τους εξεταζόμενους ότι έχει παραλάβει και ανοίξει το pdf αρχείο του γραπτού τους.