Υλικό Μαθήματος
Slides Σχεδιασμού αντιδραστήρων αερίου-υγρού
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 13 Μαΐου 2021
Slides Σχεδιασμού μη ισοθερμοκρασιακών αντιδραστήρων σε μόνιμη κατάσταση
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 1 Απριλίου 2021
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΧΔ Ι (Πύργοι Απορόφησης Αερίου -Υγρού)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΧΔ Ι Πύργοι Απορόφησης Αερίου -Υγρού)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΧΔ Ι (Αντίδραση Αερίου -Υγρού)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΧΔ Ι (Αντίδραση Αερίου -Υγρού)
Σύνοψη Μηχανικής Χημικών Διεργασιών Ι
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018
Σημειώσεις ΜΧΔ Ι
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 11 Απριλίου 2020
Σημειώσεις ΜΧΔ Ι