ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΧΔ Ι
Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργαστηριακών Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 23 Μαρτίου 2021
Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργαστηριακών Ασκήσεων 
Σύνδεσμοι Εκτέλεσης Εργαστηριακών Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 

Άσκηση

Στοιχεία Σύνδεσης (Webex)

1

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb53e050b21f23d0c0ca993a37c2869ae

Meeting number: 121 742 6749

Password: GPmHSHHy248

2

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3af512bb882419c2b83b9befab1b9e46
Meeting number: 121 720 4022
Password: JiPrMPus764

3

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m7e48c55ffe518e39bd13352a1963754d  

Meeting number: 121 139 8349

Password: FgxEdttD796

4

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me10fcf7f676da581f93ed5b7c4a42b0f  

Meeting number:121 744 0377

Password: p6PRHDppp53

5

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mafa397a6a593d0e3401d47066929b1ac

Meeting number: 121 711 7349
Password: GMzQwCDC863

6

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m421f819e04c3da7b3cbe1ada0aee5bfa

Meeting number: 121 384 1004

Password: KApynBbD337

Τίτλοι Εργαστηριακών Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 

α/α

Τίτλος Άσκησης

Υπεύθυνοι

Επικοινωνία

Χώρος Εκτέλεσης*

1

ΔέσμευσηΥδρογονοκατιόντων από φυσικό Ζεόλιθο σε Αντιδραστήρα Διαλείποντος Έργου

Ε. Γρηγοροπούλου –

Ν. Παναγιώτου

nickpan@chemeng.ntua.gr

 

ΤΧΔ

2

Φωτοχημική Οξείδωση Χλωριωμένων Οργανικών Ενώσεων

Κ. Φιλιππόπουλος –

Αικ. Ζέρβα

 

kzerva@chemeng.ntua.gr

ΤΧΔ

3

Σαπωνοποίηση Οξικού Αιθυλεστέρα σε Αντιδραστήρα Αναδεύσεως Συνεχούς Έργου

Γ. Στεφανίδης–

Ι.Τζώρτζη

 

iwanna_tz1@chemeng.ntua.gr

Ημιβιομηχανικό (αριστερά κάτω)

4

Απορρόφηση Αερίων σε Στήλη Πληρωτικού Υλικού

Ν. Παπαγιαννάκος–

Ι. Σέμπος

 

isebos@mail.ntua.gr

Ημιβιομηχανικό

(δεξιά κάτω)

5

Προσδιορισμός Τεχνικής Κινητικής σε Χημικό Αντιδραστήρα Πλήρους ΑνάδευσηςΣυνεχούς Έργου (CSTR),Πιλοτικής Κλίμακας

Κ. Χατζηλυμπέρης

ksh@chemeng.ntua.gr

 

Ημιβιομηχανικό (δεξιά κάτω)

6

Μελέτη Καύσης Ενεργού Άνθρακα σε Θερμοζυγό

Ε. Γρηγοροπούλου –

Ι. Νυδριώτη

lenag@chemeng.ntua.gr

inydrioti@chemeng.ntua.gr

 

ΤΧΔ

* Ο Χώρος Εκτέλεσης αφορά στο σημείο εγκατάστασης της εργαστηριακής διάταξης. Οι σύνδεσμοι webex,στους οποίους διεξάγεται το εξ’ αποστάσεως εργαστηριακό μάθημα, υπάρχουν σε επόμενη ανακοίνωση.

Δήλωση Εργαστηριακών Ομάδων
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Το Εργαστήριο Μηχανικής Χημικών Διεργασιών θα εκτελεστεί από τετραμελείς ομάδες φοιτητών, αποκλειστικά εξ' αποστάσεως με χρήση της πλατφόρμας webex. Οι εγγραφές των ομάδων στο Εργαστήριο θα γίνονται μέχρι την Τετάρτη 10/3/2021, ώρα 17:00, αποκλειστικά με χρήση της ιστοσελίδας https://www.chemeng.ntua.gr/submission/mxdreg.php

Η πρώτη εργαστηριακή ημέρα θα είναι την Πέμπτη 4/3/2021, ενώ μέχρι την  Τετάρτη 3/3/2021 θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα ειδικά για την ημέρα αυτή, με βάση τις πρώτες δηλώσεις, καθώς και οι σύνδεσμοι (links) διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων. Το οριστικό πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 10/3/2021, με τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής.

Σημειώνεται ότι:

·         Όσοι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων έχουν ήδη εκτελέσει κάποιες ασκήσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο ΤΧΔ.

·         Μεμονωμένοι φοιτητές που χρειάζεται να αναπληρώσουν κάποια εργαστηριακή άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνούν, άμεσα με το που προκύπτει η σχετική ανάγκη, με το Εργαστήριο ΤΧΔ . Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου.

·         Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει αναπλήρωση κάποιας εργαστηριακής άσκησης από ολόκληρη εργαστηριακή Ομάδα, τότε εκπρόσωπος της ομάδας θα πρέπει να επικοινωνεί, άμεσα με το που προκύπτει η σχετική ανάγκη, με τον υπεύθυνο της εργαστηριακής άσκησης.

Παρακαλείσθε να ελέγχετε το πρόγραμμα του Εργαστηρίου ανά εβδομάδα. 

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία σας με το Εργαστήριο να ελέγχετε στο webmail σας το φάκελο των Ανεπιθύμητων, ή Spams, ή Junk Mails , ή άλλου συναφούς ονόματος."

Συμπληρωματικό Υλικό (Άσκηση 1)
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 15 Μαΐου 2020
Συμπληρωματικό Υλικό (Άσκηση 1)
Συμπληρωματικό Υλικό (Άσκηση 5)
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 4 Μαΐου 2020
Συμπληρωματικό Υλικό (Άσκηση 5)
Συμπληρωματικό Υλικό (Άσκηση 6)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 20 Μαΐου 2020
Συμπληρωματικό Υλικό (Άσκηση 6)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015