Επικοινωνία

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Γεώργιος Στεφανίδης
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

Αρ. Γραφείου: Η.402.δ
Τηλέφωνα : +30 210 772 3219
Fax: +30 210 772 3155
E-mail: gstefani@mail.ntua.gr


Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος
Καθηγητής ΕΜΠ

Αρ. Γραφείου: Η.401.β
Τηλέφωνα : +30 210 772 3224
Fax: +30 210 772 3155
E-mail: kphilip@chemeng.ntua.gr