Βιβλιογραφία

Διδακτικά Βοηθήματα

1.         Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι (σημειώσεις παραδόσεων) Ε. Γρηγοροπούλου, Κ. Φιλιππόπουλος, Αθήνα 2007.

2.         Scott H. Fogler , Μηχανική Χημικών Αντιδράσεων και ΣχεδιασμόςΑντιδραστήρων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009

3.         Octave Levenspiel, Mηχανική Χημικών Διεργασιών, (μετάφραση), Εκδόσεις Κωσταράκη, 2004.