ΦΤΜ

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος

Κωδ. Αριθ.

5057

 

 

 

 

Τίτλος

Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι

 

Στοιχεία

 

Τ.Π

 

  Ενοτ.Μαθ.

 

 

 

 

 

 

 

Ω / Ε

 

 

 

Μαθήματος

 

 

 

 

 

 

ΕΞ

6ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑ.ΕΠ

 

 

 

 

 

ΥΠΧ

*

 

ΘΕ

2

 

 

 

 

ΧΜ

 

ΤΕ.ΕΠ

*

 

ΚΟΡ

*

 

ΕΠΛ

 

 

ΦΡ

2

 

 

 

 

 

 

TXΛ.

 

 

ΚΑΤ

 

 

Π.ΤΜ

 

 

ΕΡΓ

3

 

 

 

 

 

 

O.A.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΛ

 

 

 

 

 

 

 

Ξ.Γ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος

Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι

 

Ιστοσελίδα:     http://www.chemeng. ntua.gr/courses/ txd/

 

Σκοπός

Η ανάλυση  διαδικασιών που θα οδηγήσουν στον υπολογισμό χημικών αντιδραστήρων, μέσω της κατανόησης της χημικής κινητικής και των φαινομένων μεταφοράς που λαμβάνουν χώρα σε αντιδρώντα συστήματα.