Αρχική Σελίδα

lake.jpeg 

Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικές με το μάθημα, όπως: διαδικασίες, αναθέσεις εργασιών, ημερομηνίες εξετάσεων, κλπ. Θα ενημερώνεται κατά καιρούς έτσι ώστε να εναρμονίζεται με αλλαγές/ανακοινώσεις που θα γίνονται στο μάθημα ή στο εργαστήριο. 

 

Περιγραφή μαθήματος:


Engineering_20Class.jpg       electrical_20engineering_20lab_201929.jpg

Σκοπός του μαθήματος είναι:

  • η εκμάθηση των κανονισμών του μηχανολογικού σχεδίου και η εμπέδωσή τους μέσω εκπόνησης σειράς θεμάτων
  • η απόκτηση της γνωστικής επάρκειας ανάγνωσης σχεδίων εξοπλισμού βιομηχανικών διεργασιών
  • η γνώση της σχεδίασης διαγραμμάτων ροής
  • η στοιχειώδης γνώση των στοιχείων μηχανών και των μηχανουργικών κατεργασιών
  • η στοιχειώδης γνώση άλλων τύπων σχεδίων (ηλεκτρολογικό, δομικό, κλπ.)
  • η εκπόνηση σχεδίων σε Η/Υ

Προαπαιτούμενα:


Για την πρακτική εξάσκηση στη σχεδίαση με χρήση Η/Υ οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows.

Πως να ξεκινήσετε:

Στην επιλογή "Ανακοινώσεις" εμφανίζονται σημαντικές ανακοινώσεις του μαθήματος.

Η επιλογή "Περίγραμμα" δίνει πληροφορίες σχετικές με τους στόχους του μαθήματος, τους διδάσκοντες, τα βιβλία και τις λοιπές πηγές του μαθήματος, το ημερολόγιο/πρόγραμμα του εξαμήνου, κλπ.

Στη σελίδα "Εργασίες" αναγράφονται οι προς εκτέλεση και παράδοση εργασίες/θέματα, οι σχετικές ημερομηνίες παράδοσης, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης τους.

Η σελίδα "Εκπαιδευτικό Υλικό" καταγράφει τις ενότητες στις οποίες χωρίζεται το μάθημα και το σχετικό με αυτές υλικό. 

Η επιλογή "CAD/CAM" αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτοδιδασκαλία στη μηχανολογική σχεδίαση με τη χρήση Η/Υ. Στην επιλογή αυτή παρέχονται σχετικές σημειώσεις καθώς και εκπαιδευτικά video για εκμάθηση των προγραμμάτων Autodesk AutoCAD και Autodesk Inventor. 

Η σελίδα "Γενικό Υλικό" αποτελεί κατάλογο των αρχείων υλικού που υποστηρίζουν το μάθημα. 

Στη σελίδα "Βιβλιογραφία" δίνονται διεθνώς αναγνωρισμένα συγγράματα σχετικά με το μάθημα.

Η επιλογή "Σύνδεσμοι" εμφανίζει σχετικές με το μάθημα διευθύνσεις στον διαδίκτυο. 

Τέλος, η επιλογή "Επικοινωνία" περιέχει πληροφορίες για επικοινωνία με τους διδάσκοντες.