Το Μάθημα

Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών, νόμων και μεθόδων σχεδιασμού σε διεργασίες μεταφοράς θερμότητας και μεταφοράς μάζας.

  • Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των μαθημάτων: α. Ανάλυση Συστημάτων Χημικής Μηχανικής, β. Θερμοδυναμική. γ. Φαινόμενα Μεταφοράς Ι.
  • Προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο θα στηριχθούν, στα επόμενα εξάμηνα, τα μαθήματα σχεδιασμού Φυσικών και Χημικών Διεργασιών.

Απαιτήσεις Μαθήματος

  • Σε γνώσεις: Γενικά Μαθηματικά, Θερμοδυναμική και ΦΜ Ι.
  • Σε διάρκεια διδακτικών εβδομάδων: Ελάχιστη διάρκεια μαθήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου.
  • Σε χρόνο: 5 ώρες ανά εβδομάδα για μελέτη και ασκήσεις.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις (4) διδακτικές ώρες την εβδομάδα, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

  • Τρίτη: 8:45–10:30
  • Τετάρτη: 11:45–13:30

Συγγράμματα

Οι διαλέξεις θα στηριχθούν στo ακόλουθα συγγράμματα:

  • 'Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας' Δ. Ασημακόπουλος, Β. Λυγερού και Γ. Αραμπατζής. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2012.
  • 'Μεταφορά Μάζας και Θερμότητας', 5η Έκδοση, Y.A. Cengel και A. Ghajar. Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.

Άλλο υποστηρικτικό υλικό θα υπάρχει διαθέσιμο στο Internet, στην παρούσα ιστοσελίδα. O δικτυακός τόπος θα χρησιμοποιηθεί επίσης για κάθε επικοινωνία αλλά και ως χώρος συζήτησης.