Επικοινωνία

Διδάσκων

Αθανάσιος Παπαθανασίου

Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Γραφείο: Η1.505
Τηλέφωνο: +30210772 3234
Fax: +30210772 3298
E-Mail: pathan@chemeng.ntua.gr
Ιστοσελίδα: http://www.chemeng.ntua.gr/people/pathan