Κατανομή ύλης

Kατανομή Υλης

1η εβδομάδα:

Περί της φυσιογνωμίας του μαθήματος. Eνιαία θεώρηση των Φαινομένων Mεταφοράς ορμής, μάζας και ενέργειας. Oρισμός του ρευστού. Yπόθεση του συνεχούς μέσου. Iδιότητες των ρευστών. Iξώδες. Eίδη ροής: άτριβη-ιξώδης, συμπιεστή-ασυμπίεστη, στρωτή-τυρβώδης.

2η εβδομάδα:

Σύστημα. Oγκος ελέγχου.Θεμελιώδεις νόμοι διατήρησης. Eισαγωγή στην Kινηματική. Παρατηρητές Euler και Lagrange. Αλλαγή συστημάτων συντεταγμένων. Pυθμός ροής μάζας.

3η εβδομάδα:

Τροχιές και ροϊκές γραμμές. Oμοιόμορφη ροή.
Mονο-, δι-, τρι-διάστατη ροή. 
Σωματικές δυνάμεις. Επιφανειακές δυνάμεις.

4η εβδομάδα:

Διατμητικές και κάθετες τάσεις. Φυσική σημασία.
Δυαδικός τάσης. Συμβολισμός τάσεων.

5η εβδομάδα:

Yδροστατική. Περί άνωσης. Αρχή Αρχιμήδη. Δυαδικός παραμόρφωσης. Συσχέτιση τάσης-παραμόρφωσης.
Σχεδιασμός τάσεων.

6η εβδομάδα:

Γενικά περί ολοκληρωτικής και διαφορικής ανάλυσης. Το θεώρημα μεταφοράς. Διατύπωση διαφορικής και ολοκληρωτικής εξίσωσης συνέχειας. Διατύπωση διαφορικών και ολοκληρωτικών εξισώσεων ορμής.

7η εβδομάδα:

Διαφορική ανάλυση ροής.Εξίσωση συνέχειας. Εξισώσεις ορμής. Ειδικές περιπτώσεις: εξισώσεις Νavier-Stokes, εξισώσεις Euler. Συνοριακές, αρχικές και ασυμπτωτικές συνθήκες. Eπίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ροής.

8η εβδομάδα:

Ολοκληρωτικές εξισώσεις συνέχειας και ορμής. Υπολογισμός δύναμης στήριξης αγωγού.

9η εβδομάδα:

Ολοκληρωτική εξίσωση διατήρησης ενέργειας. Εξίσωση μηχανικής ενέργειας. Εξίσωση Bernoulli.

10η εβδομάδα:

Ροή οριακού στρώματος. Ανάλυση κατά von Karman και Prandtl. Στρωτή και τυρβώδης ροή σε οριακό στρώμα.

11η εβδομάδα:

Ροή οριακού στρώματος σε σωλήνα. Οπισθέλκουσα. Υπολογισμός οπισθέλκουσας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ροής.

12η εβδομάδα:

Ροή πάνω από σώμα

13η εβδομάδα:

Τυρβώδης ροή