Ειδικά Θέματα

 Video clip 1: ροϊκές γραμμές (streamlines), τροχιές (pathlines) και ινώδεις φλέβες (streaklines) σε μη μόνιμη ροή.

Ινώδης φλέβα (δεν αναφερθήκαμε στο μάθημα) είναι μια νοητή γραμμή πάνω στην οποία βρίσκεται το σύνολο των σωματιδίων του ρευστού που πέρασαν, πριν από μια δεδομένη χρονική στιγμή t, από ένα ορισμένο σημείο του πεδίου ροής (βλ. σελ. 99 του βιβλίου και εδώ).

Video clip 2 : ρεολογική συμπεριφορά ρευστών 

Ροή πάνω από πλάκα που ξαφνικά τίθεται σε κίνηση

Εξαγωγή της εξίσωσης Bernoulli από την εξίσωση Euler

Video clip 4: ροή με οριακό στρώμα

Video clip 5: Οπισθέλκουσα: Μερικά παράξενα πειράματα