Διδασκαλία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας, εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Σχηματίζονται δύο τμήματα. 1o τμήμα: Α-Μ, 2o τμήμα: N-Ω.

Δευτέρα, 8:45-10:30, 1o τμήμα στο Αμφιθέατρο ΧΜ 1, 2o τμήμα στο Αμφιθέατρο ΧΜ 1
Πέμπτη,  8:45-10:30, 1o τμήμα στο Αμφιθέατρο ΧΜ 1, 2o τμήμα στο Αμφιθέατρο ΧΜ 2 

Στο 1o τμήμα διδάσκει ο Γ. Λυμπεράτος και στο 2o ο Α. Μπουντουβής

Διδάσκοντες

Γεράσιμος Λυμπεράτος, Συντονιστής μαθήματος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας IV :Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Τηλ. : 210 772 3256
E-mail: lyberatos@chemeng.ntua.gr
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/g.lyberatos
 

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής, 
Καθηγητής & Πρύτανης Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ. : 210 772 2047
E-mail: boudouvis@chemeng.ntua.gr 
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.boudouvis

Υπολογιστικό Εργαστήριο

Συντονιστής: Μιχάλης Καβουσανάκης
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ. : 210 772 3147
E-mail: mihkavus@chemeng.ntua.gr  
Web site: https://www.chemeng.ntua.gr/the_people/m.kavousanakis 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υλικό τηλε-διδασκαλίας Γ. Λυμπεράτου

Υλικό τηλε-διδασκαλίας Α. Μπουντουβή