Διδασκαλία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας, εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Σχηματίζονται δύο τμήματα. 1o τμήμα: Α-Μ, 2o τμήμα: N-Ω.

Δευτέρα, 8:45-10:30, 1o τμήμα στην Αιθ. ΧΜ 31 , 2o τμήμα στην Αιθ. ΧΜ 26
Πέμπτη, 8:45-10:30, 1o τμήμα στην Αιθ. ΧΜ 31, 2o τμήμα στο Αμφιθέατρο ΧΜ 2

Στο 1o τμήμα διδάσκει ο Γ. Λυμπεράτος και στο 2o ο Α. Μπουντουβής

Διδάσκοντες

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής, Συντονιστής μαθήματος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ. : 210 772 3241
Fax: 210 772 3155
E-mail: boudouvis@chemeng.ntua.gr
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.boudouvis

Γεράσιμος Λυμπεράτος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ. : 210 772 3256
Fax: 210 772 3155
E-mail: lyberatos@chemeng.ntua.gr
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/g.lyberatos
 

Υπολογιστικό Εργαστήριο

Συντονίστρια: Δρ. Ελένη Δ. Κορωνάκη
Μέλος ΕΔΙΠ
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ. : 210 772 3296
Fax: 210 772 3155
E-mail: ekor@mail.ntua.gr
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/e.koronaki