Διδασκαλία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας, εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Σχηματίζονται δύο τμήματα. 1o τμήμα: Α-Μ, 2o τμήμα: N-Ω.

Δευτέρα, 8:45-10:30
Πέμπτη,  8:45-10:30 

Στο 1o τμήμα διδάσκει ο Γ. Λυμπεράτος και στο 2o ο Α. Μπουντουβής

Τα links είναι σταθερά για όλα το εξάμηνο και έχουν ως ακολούθως:

 

Μάθημα Δευτέρας Τμήμα 1 (Λυμπεράτος)

https://centralntua .webex.com/centralntua/j.php?MTID=m095ed91c702d33bbd5779b013a248d07

Μάθημα Δευτέρας Τμήμα 2 (Μπουντουβής)

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md2f6e7d5cafb303eef3b23b78410a8d4

Μάθημα Πέμπτης Τμήμα 1 (Λυμπεράτος)

https://centralntua .webex.com/centralntua/j.php?MTID=m39ffc44f2bf2886bc04a995d40d4946b

Μάθημα Πέμπτης Τμήμα 2 (Μπουντουβής)

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6b1a37534227fa4ae3752ead79989257


Διδάσκοντες

Γεράσιμος Λυμπεράτος, Συντονιστής μαθήματος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας IV :Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Τηλ. : 210 772 3256
E-mail: lyberatos@chemeng.ntua.gr
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/g.lyberatos
 

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής 
Καθηγητής & Πρύτανης Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ. : 210 772 2047
E-mail: boudouvis@chemeng.ntua.gr 
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.boudouvis

Υπολογιστικό Εργαστήριο

Συντονιστής: Μιχάλης Καβουσανάκης
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ. : 210 772 3147
E-mail: mihkavus@chemeng.ntua.gr  
Web site: https://www.chemeng.ntua.gr/the_people/m.kavousanakis 

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου

ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Αρ. Εργαστηρίου: Ζ.403

Τηλέφωνο: 210 7723115, 3123

email: kpapado@chemeng.ntua.gr


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υλικό τηλε-διδασκαλίας Γ.Λυμπεράτου

Υλικό τηλε-διδασκαλίας Α. Μπουντουβή