Γενικά

Καλώς Ηρθατε 

στις ιστοσελίδες του μαθήματος "Φαινόμενα Μεταφοράς Ι (Ρευστομηχανική)"

Βασικός σκοπός του μαθήματος:

Η φυσική και μαθηματική διερεύνηση των φαινομένων ροής που οδηγεί στη θεωρητική πρόβλεψη και την πειραματική επαλήθευση, με βασικό στόχο την τεκμηριωμένη, ασφαλή και άμεση τεχνική εφαρμογή.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

  • Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς,
  • Γενική Φυσική,
  • Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας,
  • Στοιχεία Θερμοδυναμικής

 

  Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος

 

  ANAΛΥΣΗ: Συσσώρευση Φοιτητών σε Μαθήματα 

  

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Βαθμοί Σεπτεμβρίου 2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020
Στα αποτελέσματα αναρτήθηκαν οι τελικοί βαθμοί του Σεπτεμβρίου 2020 (συνυπολογίζοντας και εργαστήριο) .