Συνδέσεις

Συνδέσεις

Αντίστοιχες με του μαθήματος ιστοσελίδες - παγκόσμια περιήγηση (μικρός ενδεικτικός κατάλογος):

Department of Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA:
course page

Section of Chemistry and Chemical Engineering, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland:
course page

Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, Denmark :
course page

School of Engineering, University of Edinburgh, UK:
course page

Department of Chemical Engineering, Middle East Technical University, Turkey:
courses list

Department of Chemical and Biological Engineering, University of Saskatchewan, Canada :
course page

Department of Chemical Engineering, Monash University, Australia:
course page

Σχολή Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας:
course page

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ:
course page

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΕΜΠ:
course page

  Ενδεικτικός κατάλογος με σχετικές συνδέσεις: 
Ευρώπη: Von Karman Institute for Fluid Dynamics. Imperial College, Department of Aeronautics. Max-Planck-Institut für Astrophysik, Germany. European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion. ENSMA- Ec. Nat. Sup. de Mécanique et d'Aérotechnique - Poitiers. Inst. National Polytechnique - LEGI - Grenoble. ONERA - Office National d'Etudes et de Recherches en Aerospatiale - Paris. E.T.H. Zurich -Institute of Fluid Dynamics. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Eργαστήριο Ρευστομηχανικής & Στροβιλομηχανών ΕΜΠ, Eργαστήριο Αεροδυναμικής
  ΗΠΑ: Harvard University, Division of Engineering and Applied Sciences. Chemical Engineering-Fluid Mechanics, California Institute of Technology. Gas Dynamics Lab, Princeton. NASA NASA-Langley, Aeronautics. Center for Fluid Mechanics, Brown University. Computational Fluid Dynamics Resources Online   Ιαπωνία: Institute of Fluid Science, Tohoku University