Εξεταστική Διαδικασία

Εξεταστική Διαδικασία

Ο βαθμός στο μάθημα προκύπτει από την τελική εξέταση.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα της (προαιρετικής) συμμετοχής των φοιτητών στο Υπολογιστικό Εργαστήριο του μαθήματος. Ο βαθμός στο Υπολογιστικό Εργαστήριο συνεισφέρει θετικά, με συντελεστή 30%, στον τελικό βαθμό του μαθήματος, με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός του τελικού διαγωνίσματος είναι τουλάχιστον 3. Ο βαθμός στο Υπολογιστικό Εργαστήριο διατηρείται μέχρι και την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου.