Βιβλία

Βιβλία

Βασικό βιβλίο:
Α. Θ. Παπαϊωάννου, “Μηχανική των Ρευστών", 3η έκδοση, Εκδόσεις σοφία, 2020.

Α. Θ. Παπαϊωάννου "Oριακό στρώμα: Βασικές έννοιες και θεωρητική ανάλυση", Σημειώσεις, 2013

-- e-book διαθέσιμο στον "Κάλλιπο" : "Εισαγωγή στη μηχανική των ρευστών" του Ν. Φλυτζάνη. Το link είναι  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5345

-- To κεφάλαιο "Κινηματική των Ρευστών" από το βιβλίο του Α. Θ. Παπαϊωάννου είναι διαθέσιμο εδώ  


Χρήσιμα σχετικά συγγράμματα

D. W. Green and R. H. Perry , “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”, McGraw-Hill, New York, 8th edition, 2007.  

R. B. Bird, W. E. Stewart and E. N. Lightfoot, “Transport Phenomena”, Wiley, New York, 1960. 2nd edition, 2002. Διαθέσιμο σε Ελληνική μετάφραση "Εισαγωγή στα Φαινόμενα Μεταφοράς", Εκδόσεις Τζιόλα, 2018.

Α. Θ. Παπαϊωάννου, “Μηχανική των Ρευστών", Tόμος ΙΙ, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κοράλι, Αθήνα, 2002.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία που υπάρχει στην κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Fluid Μechanics
Frank M. White

Applied Fluid Mechanics
Tasos C. Papanastasiou

Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer
James R. Welty

Μηχανική των Rευστών
Σωκράτης Τσαγγάρης

Ανύσματα και Τανυστές
Αγγελος Θ. Παπαϊωάννου

 

κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ