Βιβλία

Βιβλία

Βασικό βιβλίο:
Α. Θ. Παπαϊωάννου, “Μηχανική των Ρευστών", Tόμος Ι, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κοράλι, Αθήνα, 2002.

Α. Θ. Παπαϊωάννου "Oριακό στρώμα: Βασικές έννοιες και θεωρητική ανάλυση", Σημειώσεις, 2013

 

Χρήσιμα σχετικά συγγράμματα

D. W. Green and R. H. Perry , “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”, McGraw-Hill, New York, 8th edition, 2007.  

R. B. Bird, W. E. Stewart and E. N. Lightfoot, “Transport Phenomena”, Wiley, New York, 1960. 2nd edition, 2002. Διαθέσιμο σε Ελληνική μετάφραση "Εισαγωγή στα Φαινόμενα Μεταφοράς", Εκδόσεις Τζιόλα, 2018.

Α. Θ. Παπαϊωάννου, “Μηχανική των Ρευστών", Tόμος ΙΙ, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κοράλι, Αθήνα, 2002.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία που υπάρχει στην κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Fluid Μechanics
Frank M. White

Applied Fluid Mechanics
Tasos C. Papanastasiou

Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer
James R. Welty

Μηχανική των Rευστών
Σωκράτης Τσαγγάρης

Ανύσματα και Τανυστές
Αγγελος Θ. Παπαϊωάννου

 

κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ