Αποτελέσματα
Βαθμοί Σεπτεμβρίου 2021
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021
Βαθμοί Ιουνίου 2021
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021
ΒΑΘΜΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ι
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021