Γενικά

Καλώς Ηρθατε 

στις ιστοσελίδες του μαθήματος "Φαινόμενα Μεταφοράς Ι (Ρευστομηχανική)"

Βασικός σκοπός του μαθήματος:

Η φυσική και μαθηματική διερεύνηση των φαινομένων ροής που οδηγεί στη θεωρητική πρόβλεψη και την πειραματική επαλήθευση, με βασικό στόχο την τεκμηριωμένη, ασφαλή και άμεση τεχνική εφαρμογή.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

  • Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς,
  • Γενική Φυσική,
  • Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας,
  • Στοιχεία Θερμοδυναμικής

 

  Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος

 

  ANAΛΥΣΗ: Συσσώρευση Φοιτητών σε Μαθήματα 

  

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπολογιστικό Εργαστήριο - Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021

Βρείτε εδώ την τελική βαθμολογία του υπολογιστικού εργαστηρίου (εξέταση + εργασία). Στον τελικό βαθμό του εργαστηρίου η εργασία συνεισφέρει μόνο εφόσον ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι προβιβάσιμος.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Καβουσανάκη, mihkavus@chemeng.ntua.gr

Εξέταση Ιουνίου
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
Η εξέταση Ιουνίου θα γίνει με φυσική παρουσία λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της διασποράς του ιού.  Όσοι έχουν κώλυμα φυσικής παρουσίας θα εξεταστούν εξ αποστάσεως με γραπτή εξέταση με άλλα θέματα ακολουθούμενη αμέσως από προφορική.