Γενικά

Καλώς Ηρθατε 

στις ιστοσελίδες του μαθήματος "Φαινόμενα Μεταφοράς Ι (Ρευστομηχανική)"

Βασικός σκοπός του μαθήματος:

Η φυσική και μαθηματική διερεύνηση των φαινομένων ροής που οδηγεί στη θεωρητική πρόβλεψη και την πειραματική επαλήθευση, με βασικό στόχο την τεκμηριωμένη, ασφαλή και άμεση τεχνική εφαρμογή.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

  • Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς,
  • Γενική Φυσική,
  • Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας,
  • Στοιχεία Θερμοδυναμικής

 

  Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος

 

  ANAΛΥΣΗ: Συσσώρευση Φοιτητών σε Μαθήματα 

  

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δείτε στο τελευταίο τεύχος του ΠΡΟΜΗΘΕΑ του ΕΜΠ
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Κυκλοφόρησε το 17ο τεύχος της εφημερίδας του ΕΜΠ "Προμηθέας"

δύο δημοσιεύματα από τους διδάσκοντες του μαθήματος:

-- Μαθηματική επιφυλλίδα, του Πρύτανη Α. Μπουντουβή (σελ. 2)

-- Αξιοποίηση υπολειμμάτων τροφών για παραγωγή ενέργειας και υλικών, του Καθηγητή Γ. Λυμπεράτου (σελ. 13)

Έναρξη μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 ξεκινούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου σε δύο παράλληλα Τμήματα.

Τα μαθήματα θα γίνονται Δευτέρα και Πέμπτη 8.45-10.20 π.μ.

 

Στο Τμήμα 1 (για όσους έχουν επώνυμο που αρχίζει από Α έως και Μ) διδάσκων Γ.Λυμπεράτος.

Στο Τμήμα 2 (για όσους έχουν επώνυμο που αρχίζει από Ν έως και  Ω) διδάσκων Α.Μπουντουβής.

 

Τα links είναι σταθερά για όλα το εξάμηνο και έχουν ως ακολούθως:

 

Μάθημα Δευτέρας Τμήμα 1 (Λυμπεράτος)

https://centralntua .webex.com/centralntua/j.php?MTID=m095ed91c702d33bbd5779b013a248d07

 

Μάθημα Δευτέρας Τμήμα 2 (Μπουντουβής)

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md2f6e7d5cafb303eef3b23b78410a8d4

 

 Μάθημα Πέμπτης Τμήμα 1 (Λυμπεράτος)

https://centralntua .webex.com/centralntua/j.php?MTID=m39ffc44f2bf2886bc04a995d40d4946b

 

Μάθημα Πέμπτης Τμήμα 2 (Μπουντουβής)

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6b1a37534227fa4ae3752ead79989257