Νέα - Ανακοινώσεις
Βαθμολογία Φεβρουαρίου 2019
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το μέσο όρο της βαθμολογίας των εργαστηρίων καθώς και τον τελικό βαθμό (που συμπεριλαμβάνει την εν λόγω βαθμολογία) για την εξέταση περίοδου Φεβρουαρίου 2019.
Μάθημα, Τετάρτη 16/01/2019
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019
Την Τετάρτη 16/01/2019 θα πραγματοποιηθεί μάθημα και για τα δύο τμήματα στο Αμφ. 2 τις ώρες του εργαστηρίου (12:45 - 14:30).
Πρόγραμμα Αναπλήρωσης Εργαστηριακών Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Την Τετάρτη 09/01/2019 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων στο χώρο του ΕΠΥ (PC-lab) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

12:45 - 13:10 --> Εργαστήρια 1, 2 και 3

13:10 - 13:25  --> Εργαστήρια 4 και 6

13:25 - 13:45 --> Εργαστήρια 5 και 7

13: 45 - 14:00 --> Εργαστήριο 8

14:00 - 14:30 --> Εργαστήριο 9

Αναπλήρωση Εργαστηριακών Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018
Η αναπλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων για όσους φοιτητές έχουν απουσιάσει και το έχουν δηλώσει στη σχετική λίστα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09/01/2019 και ώρες 12:45 - 14:30 στο χώρο του υπολογιστικού εργαστηρίου.
Μάθημα, Τρίτης 11/12/2018
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
Το μάθημα της Τρίτης 11/12/2018 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 28 και για τα δύο τμήματα. 
Δήλωση αναπλήρωσης εργαστηριακών ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018
Όσοι φοιτητές έχουν απουσιάσει από τα υπολογιστικά εργαστήρια του μαθήματος, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο χώρο του εργαστηρίου θερμοδυναμικής και φαινομένων μεταφοράς (Ζ.409) μέχρι την Τρίτη 11/12/2018 ώστε να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε εργαστήριο αναπλήρωσης.  
Παράταση υποβολής της 3ης Σειράς Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
Η προθεσμία υποβολής της 3ης Σειράς Ασκήσεων μετατίθεται για τις 4/11/2018.
PC-Lab 4: 3η Σειρά Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την εκφώνηση για την τρίτη σειρά ασκήσεων (4o PC-Lab) με ημερομηνία παράδοσης 02/11/2018.

Προσοχή: Μαζί με την έκθεση παραδίδεται και το αρχείο στο οποίο έγιναν οι υπολογισμοί.

EDIT: Επισυνάπτεται η διορθωμένη παρουσίαση του εργαστηρίου. Προσέξτε ότι έχει διορθωθεί η έκφραση της τάσης διαφυγής με την καταστατική εξίσωση PR.

Εργαστηριακές ασκήσεις
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Η διαδικασία των εργαστηριακών ασκήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, λόγω της μεταβατικής κατάστασης από το παλιό στο νέο πρόγραμμα σπουδών, γίνεται προαιρετική για όσους φοιτούν σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 3ου.

Όσοι βέβαια επιλέξουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εργαστηριακών ασκήσεων, θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα εργαστήρια και να παραδώσουν όλες τις σειρές ασκήσεων ώστε να προσμετρηθεί η βαθμολογία τους στον τελικό βαθμό του μαθήματος.


Υπεύθυνοι Ομάδων 2018-19
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την κατανομή σε υπευθύνους ομάδων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 στους οποίους και μπορείτε να απευθύνεστε για τις όποιες απορίες προκύψουν, είτε στο χώρο του εργαστηρίου θερμοδυναμικής και φαινομένων μεταφοράς (Z.409) είτε μέσω email. Ειδικότερα για όσους έχουν υπεύθυνη την κα. Γ. Παππά, μπορούν να τη συναντήσουν στο γραφείο της (Η.403.Γ).

Παρακαλούνται όσοι είναι μόνοι τους και δεν έχουν ήδη σχηματίσει κάποια ομάδα, να δημιουργήσουν μία καινούρια ή να επικοινωνήσουν με κάποια διμελή ομάδα ώστε να προστεθούν σε αυτή.

Τα email των υπευθύνων είναι τα ακόλουθα:

Γ. Παππά: gepappa@central.ntua.gr

Β. Λούλη: svlouli@chemeng.ntua.gr

Ε. Πετροπούλου: epetr@chemeng.ntua.gr

Ν. Νόβακ: nnovak@chemeng.ntua.gr

Ε. Μπόλη: bolieleni@chemeng.ntua.gr

Α. Πλακιά: aplakia@chemeng.ntua.gr

Β. Κουλοχέρης: vkoul@chemeng.ntual.gr

Τμήματα PC-lab (updated) NEW
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την ανανεωμένη κατανομή των φοιτητών σε τμήματα για τη συμμετοχή στο υπολογιστικό εργαστήριο του μαθήματος.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να ελέγξουν σε ποιο τμήμα έχουν τοποθετηθεί καθώς ενδέχεται να έχουν γίνει κάποιες μικρές αλλαγές με στόχο την καλύτερη κατανομή ανά τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι τo εργαστήριο πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα στο PC-Lab με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.

2η Εργαστηριακή άσκηση
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την εκφώνηση για τη δεύτερη εργαστηριακή άσκηση με ημερομηνία παράδοσης 19/10/2018.
Δημιουργία ομάδων
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Στο συνημμένο αρχείο περιέχονται τα ονόματα όσων δήλωσαν ότι δεν είναι σε κάποια ομάδα, κατανεμημένα σε ομάδες ενδεικτικά.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες της λίστας αυτής αλλά και όσοι άλλοι δεν έχουν ομάδα να επικοινωνήσουν με email με την κ. Β. Λούλη (svlouli@chemeng.ntua.gr), προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι ομάδες.

Οδηγίες για τις εργαστηριακές ασκήσεις
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Για την παράδοση των σειρών ασκήσεων δίνονται κάποιες γενικές οδηγίες.

1. Η αναφορά σας πρέπει να είναι σε μορφή pdf που να μην υπερβαίνει τα 5 MB. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κατάλληλο πρόγραμμα συμπίεσης.

Εάν η εργασία σας είναι χειρόγραφη, τότε θα πρέπει να μετατραπεί σε μορφή pdf με τη χρήση scanner. pdf που θα περιλαμβάνουν φωτογραφίες της εργασίας ΔΕ θα γίνονται αποδεκτά.

2. Στην αναφορά σας ΠΡΕΠΕΙ να περιλαμβάνονται όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα που σας δίνονται, συμπεριλαμβανομένων πινάκων, διαγραμμάτων, τύπων κλπ. Πολύ σημαντικός είναι ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων σας.

Τα βοηθητικά αρχεία, πχ. excel, όταν σας ζητούνται είναι μόνο για έλεγχο των αποτελεσμάτων. Συνεπώς, στο βαθμό σας λαμβάνεται υπόψη μόνο ότι συμπεριλαμβάνεται στην αναφορά σας (αρχείο pdf).

3. Στην πρώτη σελίδα της αναφοράς σας πρέπει να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα όλων των μελών της ομάδας μαζί με τους αριθμούς μητρώου τους.

4. Για τον υπολογισμό με βάση τους αριθμούς μητρώου, όπου απαιτείται και εφόσον δε διευκρινίζεται κάτι πιο συγκεκριμένο από την ίδια την εκφώνηση, μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό μητρώου (οποιουδήποτε μέλους) το οποίο και θα χρησιμοποιήσετε στην επίλυση όλων των ερωτημάτων. Ο αρ. μητρώου που επιλέχθηκε πρέπει να διευκρινίζεται είτε στην αρχή της εργασίας σας, είτε στην αρχή κάθε άσκησης.

5. Τα αρχεία που θα αποστέλλονται πρέπει να αποτελούνται από σαφές όνομα, με λατινικούς χαρακτήρες, που θα περιλαμβάνει τον αριθμό της ομάδας σας (από τη 2η σειρά κι έπειτα), τα επώνυμα των μελών και τον αριθμό της άσκησης, όπως φαίνεται παρακάτω.

πχ. 1.Pappa_Louli_Petropoulou_a.pdf

      1.Pappa_Louli_Petropoulou_a.xlsx

6. Η υποβολή της εργασίας γίνεται MIA φορά για κάθε ομάδα.

7. Δικαίωμα υποβολής εργασίας έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το υπολογιστικό εργαστήριο. 

Βαθμολογία Επαναληπτικής Εξέτασης Σεπτεμβρίου 2018 για το μάθημα "Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής"
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την τελική βαθμολογία (συμπεριλαμβανομένων σειρών ασκήσεων) του μαθήματος "Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής" για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018.

1η εργαστηριακή άσκηση
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την εκφώνηση για την πρώτη εργαστηριακή άσκηση με ημερομηνία παράδοσης 12/10/2018.

Υπενθυμίζεται στην αναφορά σας πρέπει να περιέχονται όλες οι απαντήσεις ενώ θα πρέπει να αποστείλετε και το συμπληρωμένο αρχείο excel (pure.xlsx).

PC-Lab (Τετάρτη, 3/10/2018)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Την Τετάρτη, 03/10/2018, θα διεξαχθούν εργαστηριακές ασκήσεις στο χώρο του υπολογιστικού εργαστηρίου (PC-Lab) στα πλαίσια του μαθήματος Θερμοδυναμική ΙΙ. Για το σκοπό αυτό καλείστε να δηλώσετε συμμετοχή σε σχετική λίστα που βρίσκεται στο χώρο του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς, ώστε να δημιουργηθούν τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση των υπολογιστών του ΕΠΥ είναι απαραίτητο το username και password που πρέπει να έχετε προμηθευτεί/γνωρίζετε πριν από την έναρξη του εργαστηρίου.

Η συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική.

EDIT:

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται ΜΟΝΟ οι φοιτητές του 9ου εξαμήνου που συμμετέχουν στην εκπόνηση πρακτικής άσκησης περιόδου Οκτωβρίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται μόνο στη συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος.

Όσοι παρόλα αυτά το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην υποχρεωτική διαδικασία των σειρών ασκήσεων. 

Βαθμολογία Ιουνίου 2018
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την τελική βαθμολογία του μαθήματος για την περίοδο Ιουνίου 2018. Έχουν συμπεριληφθεί οι σειρές ασκήσεων για όσους συμμετείχαν στην προαιρετική διαδικασία.
Βαθμολογία επί διπλωμάτι εξέτασης, Ιανουάριος 2018
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την τελική βαθμολογία του μαθήματος Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής για την επί διπλωμάτι εξέταση περιόδου Ιανουαρίου 2018.
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Εργασιών
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016
Σας ενημερώνουμε ότι ο σύνδεσμος για την ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών είναι ο παρακάτω: http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/thermodynamics.htm
Προγράμματα Βιβλίου
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 24 Μαρτίου 2015
Στην καρτέλα υλικό, θα βρείτε ένα συμπιεμένο αρχείο (rar) όπου περιλαμβάνονται οι εφαρμογές των προγραμμάτων του παραρτήματος του βιβλίου Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής ως εκτελέσιμα αρχεία, μαζί με ένα υπόδειγμα input αρχείου.
Κανονισμός εξέτασης
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 14 Απριλίου 2014
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Επειδή για την επίλυση των ασκήσεων απαιτείται αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι) να φροντίστε να έχετε μαζί σας στην εξέταση, γιατί δε θα επιτραπεί η χρήση του κινητού τηλεφώνου ως αριθμομηχανή.