Επικοινωνία

Κ. Μαγουλάς , Καθηγητής
Τηλ.: +302107723152
FAX: +302107723155
E-mail: mag@chemeng.ntua.gr

Επαμεινώνδας Κ. Βουτσάς, Αναπ. Καθηγητής
Γραφείο 412γ
Τηλ.: +302107723971
FAX: +302107723155
E-mail: evoutsas@chemeng.ntua.gr
URL: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/e.voutsas