Βιβλιογραφία

Για τη διευκόλυνση της μελέτης των φοιτητών διανέμεται το ακόλουθο βιβλίο:
Α.Θ. Παπαϊωάννου, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Αθήνα, 2019.

Φυσικά η ύλη του μαθήματος περιέχεται σε οποιοδήποτε έγκριτο βιβλίο θερμοδυναμικής χημικής μηχανικής της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπως:

  • Ν. Κουμούτσος, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Αθήνα, 1990.`
  • Smith, J.M., Van Ness, H.C., 1987. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, McGraw‑Hill, New York.
  • Prausnitz, J.M., Lichtenthaler, R.N., de Azevedo, E.G., 1986. Molecular Thermodynamics of Fluid‑Phase Equilibria, Prentice‑ Hall, Englewood Cliffs, N.J.
  • Α.Θ. Παπαϊωάννου, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Αθήνα, 2019.