Επικοινωνία

Διδάσκοντες

Γεράσιμος Λυμπεράτος,  Καθηγητής

 (γραφείο Θ403, Τηλ. 210 7723256)

lyberatos@chemeng.ntua.gr


Αθανάσιος Παπαθανασίου  Επ. Καθηγητής

 (γραφείο Η1.505, Τηλ. 210 7723234)

pathan@chemeng.ntua.gr