Επικοινωνία

Διδακτική Ομάδα

Γ. Λυμπεράτος, Καθηγητής
E-Mail: lyberatos@chemeng.ntua.gr

Δ. Κουλλάς, ΕΔΙΠ
E-mail: koullas@chemeng.ntua.gr

Λ. Καραογλάνογλου, ΕΔΙΠ
E-mail: lkaraog@chemeng.ntua.gr