Ανακοινώσεις
Τελική Βαθμολογία Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
Η τελική βαθμολογία του μαθήματος
βρίσκεται στην ενότητα Υλικό
Εξετάσεις Υπολοίπων Ομάδων
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

Η εξέταση των υπολοίπων Ομάδων της Εργασίας Σχεδιασμού έχει προγραμματιστεί ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 12/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
9:00 24 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑΣ (POPLAR)
10:00 7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
11:30 10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ
13:00 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ.
14:30 8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
16:00 26 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 12 ΜΕΘΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
11:30 14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΕΡΩΝ (MTBE, ETBE) ΑΠΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
13:00 9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΥΜΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
14:30 11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΝ
16:00 27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΟΤΕΝΟΫΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
11:30 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΕ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ
13:00 13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
14:30 15 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
16:00 28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
17:30 7 (7) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 19/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 20 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗΣ & ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
11:30 25 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ (ΤΑΜΕ)
13:00 17 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
14:30 21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
16:00 29 ΠΑΡΑΓΩΓH ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 19 (7) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ
11:30 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΧΥΡΟ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ
13:00 26 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
14:30 18 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ

Εξετάσεις Ομάδων 9ου Εξαμήνου
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Οι εξετάσεις των Ομάδων του 9ου Εξαμήνου έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 26/2 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
11:30 5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ
13:00 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
14:30 2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
16:00 24 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑΣ (POPLAR)
ΤΡΙΤΗ 12/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
11:30 10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ
13:00 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ.
14:30 8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
16:00 26 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 12 ΜΕΘΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
11:30 14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΕΡΩΝ (MTBE, ETBE) ΑΠΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
13:00 9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΥΜΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
14:30 11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΝ
16:00 27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΟΤΕΝΟΫΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
11:30 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΕ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ
13:00 13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
14:30 15 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
16:00 28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
ΤΡΙΤΗ 19/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 20 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗΣ & ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
11:30 25 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ (ΤΑΜΕ)
13:00 17 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
14:30 21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
16:00 29 ΠΑΡΑΓΩΓH ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ

Εξετάσεις ομάδων 7ου
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Οι εξετάσεις των ομάδων του 7ου που δεν έχουν εξεταστεί ακόμη έχουν προγραμματιστεί για τις 22/2 ως εξής:


  ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
11:30 28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
13:00 22 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΡΦΟΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΟΖΕΣ
14:30 18 ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΙΘΑΝΌΛΗΣ ΑΠΌ ΜΑΚΡΟΦΎΚΗ
16:00 5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ
17:30 27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ

Εργασίες Σχεδιασμού που δεν παραδόθηκαν
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019
Την φετινή χρονιά και μόνον και για την περίπτωση των ομάδων που δεν παρέδωσαν Εργασίες Σχεδιασμού, ανακοινώνεται ότι ο χρόνος της εξεταστικής θα προσμετρηθεί σαν νεκρός και ο χρόνος των 2 εβδομάδων της προηγούμενης ανακοίνωσης θα ξεκινήσει από το τέλος της Εξεταστικής δηλαδή 15/2/2019. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι ομάδες αυτές να παραδόσουν εργασίες.
Παραδόσεις καθυστερημένων εργασιών Σχεδιασμού
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Σχετικά με τις παραδόσεις καθυστερημένων εργασιών Σχεδιασμού ανακοινώνεται ότι οι καθυστερημένες χρονικά εργασίες θα βαθμολογούνται με μέγιστη βαθμολογία το 8 το οποίο θα μειώνεται σε 6 μετά την 2η εβδομάδα από την ημερομηνία λήξης.

Η μέγιστη βαθμολογία εντός των ενδιάμεσων 2 εβδομάδων θα καθορίζεται γραμμικά μεταξύ των 2 αυτών τιμών.

Εξετάσεις Θεμάτων Σχεδιασμού (συνέχεια)
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Πρόγραμμα εξετάσεων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΕΡΩΝ (MTBE, ETBE) ΑΠΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
11:30 8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
13:00 10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BIODIESEL
14:30 2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
16:00 27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
17:30 11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ (HMF) ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΝ.

Για τις παρακάτω ομάδες θα υπάρχει συνεννόηση με τις ίδιες στη συνέχεια.

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
22 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΡΦΟΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΟΖΕΣ
18 ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΙΘΑΝΌΛΗΣ ΑΠΌ ΜΑΚΡΟΦΎΚΗ
5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

Μεταφορά Εξέτασης Εργασίας
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τις ομάδες του 7ου που εθελοντικά θα ήθελαν να μεταφέρουν την εξέταση σε άλλη ημερομηνία, πιο μετά, να το δηλώσουν, δεδομένου ότι ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση αποδεικνύεται λίγος.
Εξετάσεις Θεμάτων Σχεδιασμού (συνέχεια)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Μετά την πρώτη ημέρα η συνέχεια των εξετάσεων έχουν προγραμματιστεί όπως φαίνεται παρακάτω στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα ΙΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/1 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14:00 12 ΜΕΘΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
17:00 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
9:00 7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
10:00 14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΕΡΩΝ (MTBE, ETBE) ΑΠΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
10:45 8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
11:30 18 ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΙΘΑΝΌΛΗΣ ΑΠΌ ΜΑΚΡΟΦΎΚΗ
12:45 10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BIODIESEL
13:00 2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
13:45 27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
14:30 28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
15:15 22 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΡΦΟΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΟΖΕΣ
16:00 11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ (HMF) ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΝ.
16:45 5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

Προφορική Εξέταση Εργασιών Σχεδιασμού
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Η προφορική εξέταση θα διαρκέσει 45 λεπτά και θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα ΙΙ. Απαιτείται φυσική παρουσία από όλα τα μέλη των ομάδων. Η εξέταση προβλέπει:

  • Σύντομη παρουσίαση της εργασίας για περίπου 15 λεπτά της ώρας. Για την παρουσίαση οι ομάδες θα πρέπει να φέρουν το δικό τους υπολογιστή.
  • Προφορική εξέταση από τους διδάσκοντες σχετικά με τις σχεδιαστικές επιλογές και την συνολική σχεδιαστική προσέγγιση.
Εξέταση Θεμάτων Σχεδιασμού
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

Τα θέματα σχεδιασμού θα εξετασθούν όπως έχει προγραμματιστεί παρακάτω στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα ΙΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΥΜΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
10:45 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΧΥΡΟ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ
11:30 16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΟΣΕΝΟΪΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
12:45 13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
13:00 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
13:45 20 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
14:30 12 ΜΕΘΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
15:15 7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
16:00 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
16:45 17 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10:00 14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΕΡΩΝ (MTBE, ETBE) ΑΠΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
10:45 8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
11:30 18 ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΙΘΑΝΌΛΗΣ ΑΠΌ ΜΑΚΡΟΦΎΚΗ
12:45 10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BIODIESEL
13:00 2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
13:45 27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
14:30 28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
15:15 22 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΡΦΟΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΟΖΕΣ
16:00 11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ (HMF) ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΝ.
16:45 5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

Θέματα Σχεδιασμού
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

Με βάση (i) την πρόοδο όπως αυτή καταγράφεται μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις με τις ομάδες εργασίας, και (ii) την γενικότερη προσπάθεια να διασφαλισθεί η ποιότητα των σχεδιαστικών επιλογών στις διεργασίες που διαμορφώνονται, οι υπεύθυνοι του μαθήματος αποφάσισαν τα εξής:

  1. Η κατάθεση των εργασιών, όπως αυτή προβλέπεται από την ανακοίνωση της Δευτέρας 07/01/2019, θα γίνει με κύρια έμφαση στα ερωτήματα (α) και (β) των εκφωνήσεων. Η πλήρης και ολοκληρωμένη εκπόνηση των δύο ερωτημάτων θα καταμετρά στο 100% του βαθμού της εργασίας (7ο και 9ο εξάμηνο).
  2. Η εκπόνηση των λοιπών ερωτημάτων καταμετράται θετικά στην βαθμολόγηση των ομάδων
  3. Για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου τα υπόλοιπα ερωτήματα προβλέπεται να εκπονηθούν, μαζί με πρόσθετα άλλα, κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου

Παράδοση Εργασιών
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Οι εργασίες Σχεδιασμού του μαθήματος μπορούν να παραδίδονται στην πλατφόρμα παράδοσης εργασιών της Σχολής στη διεύθυνση http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/pdesign.htm  

Οι ημερομηνίες που έχουν προβλεφθεί είναι 11/1 για το 7ο εξάμηνο και 18/1 για το 9ο εξάμηνο.

Το 7ο εξάμηνο μπορεί να εξεταστεί την εβδομάδα 14-18/1 που υπάρχει πριν τις εξετάσεις ενώ το 9ο ακριβώς μετά τις εξετάσεις 18-22/2 πάντα σε συννενόηση με τους φοιτητές. 

Η παράδοση των εργασιών περιλαμβάνει το κύριο μέρος της εργασίας (pdf) καθώς και συνοδευτικά αρχεία για το ASPEN ή / και XL (αν χρειάζεται πχ οικονομική αξιολόγηση) που θα υποστηρίξουν την εργασία.

Σε περίπτωση που τα ονόματα δεν χωράνε στα πεδία. μπορεί να μπουν περισσότερες από μία εγγραφές στα αντίστοιχα πεδία κειμένου.

Στο κυρίως κείμενο παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μια σελίδα που να αναφέρει πως η δουλειά είναι δική σας και δεν την έχετε πάρει από κάποιον άλλο.

Ολοκλήρωση Μαθήματος (Διαλέξεις και Παράδοση Θέματος Σχεδιασμού)
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019

Την τελευταία εβδομάδα του μαθήματος (7/1 και 11/1) θα ολοκληρωθεί η παράδοση της Ενότητας ΙΙ στην Αίθουσα 26 και για τα 4 Τμήματα (7Α, 7Β, 9Α, 9Β).

Η παράδοση του Θέματος Σχεδιασμού προγραμματίζεται για τις 11/1 για το 7ο εξάμηνο και 18/1 για το 9ο εξάμηνο σε συννενόηση με τους φοιτητές.

Η πλήρης διαδικασία θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Εργαστήρια Aspen 9o Εξ. Α' Τμήμα
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018
Τα εργαστήρια aspen για το Α' τμήμα του 9ου εξαμήνου έχουν ολοκληρωθεί.
Προγραμματισμός Μαθημάτων Ενότητας ΙΙ
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

Το υλικό που έχει παρουσιασθεί στην Ενότητα ΙΙ (αμφότερα τμήματα) καλύπτει μέχρι και το υλικό της Διάλεξης 9 (οριακές αντισταθμίσεις πάγιου-λειτουργικού κόστους σε ολοκληρωμένα συστήματα).

Στο επόμενο μάθημα προβλέπεται να γίνουν 2-3 ασκήσεις βασισμένες στις προηγούμενες διαλέξεις και να παρουσιασθούν οι 3 επόμενες διαλέξεις.

Υπενθύμιση συναντήσεων Ομάδων Εργασίας Σχεδιασμού με τους Υπεύθυνους του Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το αρχικό  χρονοδιάγραμμα, προβλέπονται συναντήσεις των ομάδων εργασίας με τους Υπεύθυνους του Μαθήματος (όχι μόνο με τους Υπεύθυνους των ομάδων). Όσες ομάδες εργασίας δεν έχουν λοιπόν συναντηθεί ακόμη με τους υπευθύνους του μαθήματος (Κοκόσης, Κυρανούδης) παρακαλούνται να προγραμματίσουν και να ολοκληρώσουν τις συναντήσεις τους άμεσα.

Επίσης υπενθυμίζεται πως, στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε τώρα, οι ομάδες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις επιλογές διεργασιών και εξοπλισμού, να έχουν συντάξει ένα διάγραμμα ροής για τη συνολική διεργασία, και να είναι πλέον έτοιμες να ξεκινήσουν το υπολογιστικό μέρος της εργασίας στο λογισμικό προσομοίωσης.  

Αναπλήρωση Ασκήσεων 9ου Εξαμήνου
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018
Την Τετάρτη 5/12 στις 14:45 στην Αίθουσα 28 θα πραγματοποιηθούν οι Ασκήσεις για τα 2 τμήματα του 9ου εξαμήνου που δεν έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα.
Μετακινήσεις ωρών διδασκαλίας
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Το Εργαστήριο της 30/11 μεταφέρεται τη Δευτέρα 3/12 και οι Ασκήσεις της 3/12 μεταφέρονται στις 30/11 λόγω τεχνικού κωλύμματος.

Την Παρασκεύη 14/12 θα διεξαχθεί στο PCLab σεμινάριο που αφορά την ανάλυση βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων της βιομηχανίας διεργασιών από τον κ. Άγγελο Τσακανίκα, καθηγητή των αντίστοιχων μαθημάτων της Σχολής και τον Δρ. Βαγγέλη Σιώκα. Τα Τμήματα των δύο εξαμήνων μπορούν να το παρακολουθήσουν εναλλάξ, όπως στην περίπτωση της παρουσίασης του κ. Χατζηλυμπέρη. Το Εργαστήριο της 14/12 μεταφέρεται στις 13/12 στις 16:00.

Θέματα Σχεδιασμού - διάφορα
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Υπενθυμίζεται ότι όσες ομάδες εργασίας σχεδιασμού δεν έχουν συναντηθεί ακόμη με τους διδάσκοντες θα πρέπει να το πράξουν άμεσα και όχι αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου (7ο εξάμηνο) και 7 Δεκεμβρίου (9ο εξάμηνο).

Για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου, οι εργασίες των ομάδων θα πρέπει να έχουν ήδη:

(α) ολοκληρώσει την αναζήτηση και μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας

(β) συγκλίνει σε ένα αφαιρετικό διάγραμμα με τις διεργασίες που απαιτούνται στη μονάδα

(γ) διαμορφώσει ένα σύνολο επιλογών για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να είναι έτοιμες για το υπολογιστικό έργο που απαιτείται στη συνέχεια.

Για τους φοιτητές του 9ου εξάμηνου, οι εργασίες των ομάδων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το (α) και (β).

Προγραμματισμός Διδασκαλίας Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Οι διαλέξεις της πρώτης Ενότητας (Ενότητα Ι) έχουν πλέον ολοκληρωθεί και για τα δύο Εξάμηνα (7ο και 9ο). Ως εκ τούτου, η Ενότητα ΙΙ θα συνεχιστεί με παράλληλα τμήματα αλλά με συνδιδασκαλία και κοινές διαλέξεις για τα δύο εξάμηνα. Καθώς στο ένα παράλληλο τμήμα θα διδάσκεται θεωρία και υλικό της Ενότητας ΙΙ, το άλλο παράλληλο τμήμα θα εκπονεί υπολογιστικά εργαστήρια και ασκήσεις. Ειδικά για το 9ο εξάμηνο προβλέπεται εμβόλιμη διδασκαλία με ασκήσεις και εργαστήρια. Ειδικότερα,

Το 1ο τμήμα του 7ου εξαμήνου και το 1ο τμήμα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθούν διαλέξεις της Ενότητας 2 στην Αίθουσα 26 κάθε Δευτέρα 12:45 – 15:30.

Το 2ο τμήμα του 7ου εξαμήνου και το 2ο τμήμα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθούν διαλέξεις της Ενότητας 2 στην Αίθουσα 26 κάθε Παρασκευή 14:45 – 17:30.

Και τα 4 τμήματα θα παρακολουθούν ασκήσεις στην Αίθουσα 28 κάθε Δευτέρα 12:45 – 15:30 και Εργαστήριο Προσομοίωσης Διεργασιών ASPEN κάθε Παρασκευή 14:45 – 17:30 εναλλάξ με τις διαλέξεις.*

Και τα 2 τμήματα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθήσουν ασκήσεις στην Αίθουσα 28 κάθε Τετάρτη 14:45 – 17:30 και για την επόμενη εβδομάδα.

Και τα 2 τμήματα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθήσουν Εργαστήριο Προσομοίωσης Διεργασιών ASPEN κάθε Τρίτη 08:45 – 12:30 ή εναλλακτικά κάθε Πέμπτη 16:00 – 19:00 και για την επόμενη εβδομάδα.

* Οι ασκήσεις θα γίνονται την Δευτέρα και το Εργαστήριο την Παρασκευή

Μαθήματα και εργαστήρια για 7ο και 9ο εξ.
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Την Τετάρτη 21/11 στις 14:30-17:30, το Α' και το Β' τμήμα του 9ου εξ. θα κάνει ασκήσεις στην αίθουσα 26.

Την Πέμπτη 22/11 στις 16:00 - 19:00 το Β' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ.

Την Παρασκευή 23/11 το Β' τμήμα του 7ου εξαμήνου θα κάνει ασκήσεις στην αιθ. 28 και το Α' τμήμα του 7ου εξαμήνου θα κάνει το τρίτο εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ.

Δεύτερο εργαστήριο Aspen για το Α' τμήμα του 9oυ εξάμηνου.
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018
Την Τρίτη 20/11 και ώρες 8:45-12:30 το Α' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ.
Διαλέξεις για το 7ο εξάμηνο 19/11
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018
To A' τμήμα θα έχει θεωρία στην αιθ. 26 και το Β' τμήμα θα έχει ασκήσεις στην αιθ. 28
Συναντήσεις με διδάσκοντα σχετικά με τις εργασίες
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Για την Δευτέρα 12/11 έχουν προβλεφθεί συναντήσεις μεταξύ 15.30 - 16.15 ραντεβού για τις Ομάδες 10 - 11 - 12 -13.  

και μεταξύ 18.00 - 20.00, οι ομάδες 1 έως 9 με 10' για την καθεμία.  

Για την Τρίτη 13/11 έχουν προβλεφθεί συναντήσεις μεταξύ 14.30 - 15.15 για τις ομάδες 14 -15-16-17.  

Για την Δευτέρα 19/11 έχουν προβλεφθεί συναντήσεις για τις ομάδες 18-19-20-21 την  μεταξύ 15.30 - 16.15 και μετά τις 18.00 οι 22 έως και 28.  

Διαλέξεις και εργαστήρια για το 7ο και 9ο εξάμηνο 12 και 13/11
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Την Δευτέρα 12/11:

- το Α' και το Β' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει μάθημα στην αίθουσα 26.

- το Α' τμήμα του 7ου εξ. θα έχει μάθημα στην αίθουσα 28

- το Β' τμήμα του 7ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen

Την Τρίτη 13/11 και ώρες 8:45-12:30 το Α' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ


Έναρξη διαλέξεων 9ου εξ.
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018
Οι διαλέξεις του 9ου εξ. αρχίζουν την Πέμπτη 8/11, ώρες 16:00 - 19:00, στην Αίθουσα 26.
Συναντήσεις ομάδων με τον κ. Αντώνη Κοκόση σχετικά με τις εργασίες
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Όποιες ομάδες επιθυμούν να συζητήσουν ζητήματα πάνω στις εργασίες με τον κ. Αντώνη Κοκόση, μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Κωνσταντίνα Κοσμίδου στο 2107723227 ώστε να κανονίσουν συνάντηση.


Ακύρωση μαθήματος Τετάρτης 7/11
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018
Το μάθημα της 7/11 για το 9ο εξ. δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συνέλευσης του Φοιτητικού Συλόγου των Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Διαλέξεις και εργαστήρια για 7ο και 9ο εξάμηνο
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Τις Τετάρτες 7/11 και 14/11 και ώρες 14:30-17:30 και τις Πέμπτες 8/11 και 15/11 και ώρες 16:00 - 19:00 το 9ο εξάμηνο θα έχει διαλέξεις στην Αίθουσα 26.

Την Τρίτη 13/11 και ώρες 8:45-12:30 το πρώτο τμήμα του 9ου εξαμήνου θα έχει εργαστήριο προσομοίωσης διεργασιών στο ΕΠΥ.

Την Παρασκευή 9/11, το πρώτο τμήμα του 7ου εξαμήνου θα έχει εργαστήριο Aspen και το δεύτερο τμήμα θα κάνει ασκήσεις στην Αίθουσα 28.

Την Δευτέρα 12/11, το δεύτερο τμήμα του 7ου εξαμήνου θα έχει εργαστήριο Aspen και το πρώτο τμήμα θα κάνει ασκήσεις στην Αίθουσα 26.

Για τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σχετικές με τα εργαστήρια και τα μαθήματα και για τα δυο εξάμηνα .

Διαλέξεις και εργαστήριο Δευτέρα 5/11
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018
Το 2ο τμήμα θα κάνει εργαστήριο Aspen και το 1ο θα κάνει μάθημα στην αίθουσα 26.
Διαλέξεις και εργαστήριο Παρασκευή 2/11
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018
Την Παρασκευή 2/11 ο Δρ Κ. Χατζηλυμπέρης θα παρουσιάσει την ενότητα «Εκτίμηση Κινητικών Παραμέτρων από Πειραματικά Δεδομένα για χρήση στο Σχεδιασμό Βιομηχανικών Μονάδων» στην Αίθουσα 28 14:45 – 16:15 για το 1ο Τμήμα και 16:15-17:30 για το 2ο Τμήμα. Στo Μεγάλο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών θα διεξαχθεί Εργαστήριο Προσομοίωσης Διεργασιών ASPEN 14:45 – 16:15 για το 2ο Τμήμα και 16:15-17:30 για το 1ο Τμήμα.
Διαλέξεις και εργαστήριο Δευτέρα 29/10
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018
Το 1ο τμήμα θα κάνει εργαστήριο Aspen και το 2ο θα κάνει ασκήσεις στην αίθουσα 28.
Διαλέξεις και ασκήσεις Παρσκευή 26/10
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018
Το 1ο τμήμα θα κάνεις ασκήσεις στην αίθ. 26 και το 2ο θα έχει διάλεξεις στην αιθ. 28.
Προγραμματισμός Μαθημάτων
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Την Δευτέρα το πρώτο τμήμα θα κάνει Θεωρία 12:45-15:30 στην Αίθουσα 26 και το δεύτερο τμήμα θα κάνει Ασκήσεις 12:45-15:30 στην Αίθουσα 28.

Την Παρασκευή το δεύτερο τμήμα θα κάνει Θεωρία 14:45-17:30 στην Αίθουσα 26 και το πρώτο τμήμα θα κάνει Ασκήσεις 14:45-17:30 στην Αίθουσα 28

Συνδιδασκαλία μαθήματος Δευτέρας 8/10/18 και εργαστήριο προσομοίωσης διεργασιών Παρασκευής 12/10/18
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Οι διαλέξεις της Δευτέρας 8/10 θα γίνουν και για τα δυο τμήματα από κοινού στην Αίθουσα 28, 12:45 - 15:30.

Την Παρασκευή 12/10/18 το 1ο τμήμα θα κάνει εργαστήριο προσομοίωσης διεργασιών 14:45- 17:30 και το 2ο τμήμα θα κάνει μάθημα στην Αίθουσα 28, 14:45- 17:30 (οι ώρες της Παρασκευής είναι σύμφωνες με το τελευταίο ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γραμματείας).


Ορθή επανάληψη: Διόρθωση ημερομηνίας έναρξης εργαστηρίων προσομοίωσης διεργασιών
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 14:45-17:30 στο μεγάλο PC-Lab με το δεύτερο τμήμα.

Tο πρώτο τμήμα θα κάνει μάθημα στην Αίθουσα 28 13:45- 16:30.

Εργαστήρια προσομοίωσης χημικών διεργασιών
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Τα εργαστήρια προσομοίωσης χημικών διεργασιών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στο μεγάλο PC-Lab.

Το πρώτο τμήμα θα έχει εργαστήριο τις Δευτέρες 12:45-15:30 (Παράλληλα το δεύτερο τμήμα θα κάνει μάθημα: θεωρία/ασκήσεις).

Το δεύτερο τμήμα θα έχει εργαστήριο τις Παρασκευές 14:45-17:30 (Παράλληλα το πρώτο τμήμα θα κάνει μάθημα: θεωρία/ασκήσεις 13:45 - 16:30).

Βαθμολογία εξέτασης Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018