Υλικό
Τελική Βαθμολογία Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
Λύσεις ασκήσεων ενότητας ΙΙ
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019
Διαλέξεις Ι - 6 και 7
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018
Διαλέξεις Ι-3 κ' Ι-4
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018
Εκτίμηση Κινητικών Παραμέτρων από Πειραματικά Δεδομένα για χρήση στο Σχεδιασμό Βιομηχανικών Μονάδων
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018
Βάση δεδομένων βιομάζας
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Τα παρακάτω αρχεία περιλαμβάνουν την βάση δεδομένων βιομάζας και οδηγίες εγκατάστασής της

- βάση δεδομένων: BIODFMS3.zip

- οδηγίες εγκατάστασης στο σχετικό αρχείο

για ενεργοποίησή της σε συγκεκριμένη προσομοίωση: Properties/Specifications/(tab) Enterprise Database --> move INHSPCD database to the Selected databanks field

Λογισμικό Aspen Plus
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Για λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού του Aspen Plus

Χρειάζεται πρώτα σύνδεση μέσω του VPN  του ΕΜΠ (οδηγίες εδώ: http://www.noc.ntua.gr/el/service/vpn)

η λήψη του γίνεται από αυτόν τον φάκελο:

ftp://ftp.central.ntua.gr/aspen/8/

και είναι το αρχείο aspenONEV88Eng.iso

Πολύ καλές οδηγίες εγκατάστασης έχει το Αριτοτέλειο Πανεπιστήμιο https://it.auth.gr/el/manuals/installGuide/winAll-4

Στο τέταρτο βήμα της εγκατάστασης ορίζουμε ως License server την πιο κάτω διεύθυνση:

aspenlicenses.central.ntua.gr

Διαλέξεις
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
Αρχεία τέταρτου εργαστηρίου Aspen
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016
Αρχεία πέμπτου εργαστηρίου Aspen
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017
Αρχεία τρίτου εργαστηρίου Aspen
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016
Αρχεία δεύτερου εργαστηρίου Aspen
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016
Αρχεία πρώτου εργαστηρίου Aspen
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016