Υλικό
Λογισμικό Aspen Plus
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Για λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού του Aspen Plus

Χρειάζεται πρώτα σύνδεση μέσω του VPN  του ΕΜΠ (οδηγίες εδώ: http://www.noc.ntua.gr/el/service/vpn)

η λήψη του γίνεται με χρήση ftp client: ΟΔΗΓΙΕΣ

Πολύ καλές οδηγίες εγκατάστασης έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο https://it.auth.gr/el/manuals/installGuide/winAll-4

Στο τέταρτο βήμα της εγκατάστασης ορίζουμε ως License server την πιο κάτω διεύθυνση:

aspenlicenses.central.ntua.gr