Γενικά

Το μάθημα έχει καινούργιο site και πλατφόρμα.

https://helios.ntua.gr

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 παράλληλα Τμήματα.

Τη Δευτέρα 04/10 το πρώτο τμήμα θα παρακολουθήσει ένα εισαγωγικό μάθημα σχετικά με τον σκοπό, τα μέσα και τον τρόπο διεξαγωγής του στην Αίθουσα 28 και το δεύτερο τμημα θα παρακολουθήσει ένα αντίστοιχο εισαγωγικό μάθημα για το βασικό λογισμικό προσομοίωσης διεργασιών στα πλαίσια του μαθήματος Aspen Plus στο PC LAB. Τα μαθήματα θα επαναληφθούν την Παρασκευή 08/10 στην αίθουσα 26 και στο PC LAB.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου ΕΜΠ 23/09 για τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων προστασίας πρέπει όλοι οι παρευρισκόμενοι στους χώρους διδασκαλίας να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test προς επίδειξη.