Ηλεκτρονική υποβολή ομαδικών εργασιών

Η ηλεκτρονική υποβολή των ομαδικών εργασιών σε αρχείο pdf μπορεί να γίνει στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.chemeng.ntua.gr/submission/polmech.php