Επικοινωνία
  • Πετρούλα Ταραντίλη, Καθηγήτρια ΕΜΠ, τηλ.: 210772 3289, e-mail: taran@chemeng.ntua.gr , Γραφείο Ε.402.β