Χρήσιμο υλικό
Αρχείο COMSOL για την επίλυση διασποράς ρύπων
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
Το αρχείο COMSOL για την επίλυση του προβλήματος διασποράς ρύπων που παρουσιάστηκε στο μάθημα της Τετάρτης 14/4/2021. 
Χρήσιμα MATLAB scripts
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
Βρείτε εδώ MATLAB scripts για την γραφική απεικόνιση συντελεστών διασποράς, ισορρυπαντικών, και υπολογισμού ριζών αλγεβρικών εξισώσεων.
Οδηγίες εγκατάστασης COMSOL
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021
Βρείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού COMSOL 5.2.
Σειρές Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021