Επικοινωνία

Διδάσκοντες

Ελένη Γρηγοροπούλου
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Αρ. Γραφείου: H.401α
Τηλέφωνο: 210 7723222 

Fax: 7723155
email: lenag@chemeng.ntua.gr

Μιχάλης Καβουσανάκης
Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ
Αρ. Γραφείου: H.402α 

Τηλέφωνο¨: 210 7723147

email: mihkavus@chemeng.ntua.gr

Web site: https://www.chemeng.ntua.gr/the_people/m.kavousanakis


Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου
ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Αρ. Εργαστηρίου: Ζ.403

Τηλέφωνο: 210 7723115, 3123

email: kpapado@chemeng.ntua.gr