Ανακοινώσεις
Αναπληρώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
Στις 21 και 22 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν μόνο αναπληρώσεις εργαστηριακών ασκήσεων για τους φοιτητές που είχαν συμπληρώσει την λίστα αναπλήρωσης. Η ακριβής ημέρα και ώρα αναπλήρωσης κάθε άσκησης θα προγραμματιστεί κατόπιν επικοινωνίας μέσω e-mail. Για τον σκοπό αυτό, οι φοιτητές θα λάβουν σχετικό e-mail από τον υπεύθυνο κάθε άσκησης. 
Μαθήματα Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας- Δοκιμή εξέτασης
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Για τις ημέρες  14 και 15 Ιανουαρίου 2021 το πρόγραμμα των εξ' αποστάσεως μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021:

1ο μέρος: 11:45-12:00: Προσομοίωση εξέτασης με το webex για όσους φοιτητές το επιθυμούν. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν, θα κληθούν να απαντήσουν on-line σε 20 θέματα πολλαπλής επιλογής (μια ή περισσότερες σωστές απαντήσεις) ή σωστό/ λάθος στην ύλη του Φ. Τσόπελα. Σε καμία περίπτωση τυχόν κακός βαθμός δεν θα ληφθεί αρνητικά υπόψη στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν στο mycourses.

2ο μέρος: 12:00-14:30: Παράδοση επιλεγμένων θεμάτων φαρμακογνωσίας/ φαρμακευτικής χημείας (θέματα δρογών, θέματα ναρκωτικών).Ανακεφαλαίωση ύλης, επίλυση αποριών, συζήτηση για την τελική εξέταση (Φ. Τσόπελας).

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021: 2 ώρες μάθημα θεωρίας (Α. Δέτση).

Στο mycourses θα βρείτε τους κωδικούς webex

Αναπλήρωση Εργαστηριακών Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021
Παρακαλούνται οι φοιτητές/ φοιτήτριες που επιθυμούν να αναπληρώσουν κάποια εργαστηριακή άσκηση να συμπληρώσουν το όνομα τους και το email τους στην αντίστοιχη άσκηση στον σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στο mycourses.
Μάθημα θεωρίας Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας, 7 και 8 Ιανουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Καλή Χρονιά!

Για τις ημέρες  7 και 8 Ιανουαρίου 2021 το πρόγραμμα των εξ' αποστάσεως μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021: 11:45-14:30: 3 ώρες μάθημα θεωρίας (Φ. Τσόπελας).

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021: 2 ώρες μάθημα θεωρίας (Α. Δέτση).

Στο mycourses θα βρείτε τους κωδικούς webex

Πρόγραμμα μαθημάτων 17 και 18 Δεκεμβρίου 2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Για τις ημέρες 17 και 18 Δεκεμβρίου 2020 το πρόγραμμα των εξ' αποστάσεως μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020: 11:45-14:30: 3 ώρες μάθημα θεωρίας (Φ. Τσόπελας).

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020: 2 ώρες μάθημα θεωρίας (Α. Δέτση).

Στο mycourses θα βρείτε τους κωδικούς webex

Πρόγραμμα μαθημάτων (Θεωρίας και Εργαστηρίου) 10 και 11 Δεκεμβρίου 2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Για τις ημέρες 10 και 11 Δεκεμβρίου 2020 το πρόγραμμα των εξ' αποστάσεως μαθημάτων/ εργαστηρίων διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020: 11:45-13:30: 2 ώρες μάθημα θεωρίας από τον Επ. Καθ. Φ.Τσόπελα ΚΑΙ 13:45-14:30: 1 ώρα εργαστηριακή άσκηση (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ)

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020: 2 ώρες μάθημα θεωρίας από την Αν. Καθ. Α. Δέτση.

Στο mycourses θα βρείτε τους κωδικούς webex

Πρόγραμμα μαθημάτων Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας 3 και 4 Δεκεμβρίου 2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα για την παρούσα εβδομάδα διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020: 11:45-14:30: 3 ώρες θεωρία

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου: 11:45-12:30: 1 ώρα Εργαστήριο για ΟΛΟΥΣ και 12:45-13:30: 1 ώρα θεωρία

Βρείτε τα στοιχεία σύνδεσης στο mycourses

Πρόγραμμα μαθημάτων Φαρμακευτικής Χημείας για τις 26 και 27 Νοεμβρίου 2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Για τις ημέρες 26 και 27 Νοεμβρίου 2020 το πρόγραμμα των εξ' αποστάσεως μαθημάτων/ εργαστηρίων διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: 11:45-13:30: 2 ώρες θεωρίας από τον Επ. Καθ. Φ.Τσόπελα

13:45-14:30: 1 ώρα εργαστηριακή άσκηση (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ)

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, Μάθημα θεωρίας από την Αν. Καθ. Α. Δέτση.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Για τις ημέρες 19 και 20 Νοεμβρίου 2020 θα γίνει εναλλαγή των ημερών θεωρίας και εργαστηρίου σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: 11:45-12:30: 1 ώρα θεωρίας από Επ. Καθ. Φ.Τσόπελα και 

12:45-14:30 Εργαστηριακή άσκηση (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) με θέμα"Εφαρμογή της βιομιμητικής χρωματογραφίας για την εκτίμηση τηςγαστρεντερικής απορρόφησης φαρμάκων".

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, 11:45-13:30: 2 ώρες θεωρίας από την Αν. Καθ. Α. Δέτση.

Εξ'αποστάσεως εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

H Εργαστηριακή Άσκηση "Προσδιορισμός του συντελεστή μερισμού και κατανομής της σουλφαμεθοξαζόλης" θα πραγματοποιηθεί εξ'αποστάσεως για όλους την Παρασκευή 13-11-2020, 11:45-13:30 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Βρείτε τον σύνδεσμο της διδασκαλίας της εργαστηριακής άσκησης στο mycourses.

Εξ'αποστάσεως μάθημα Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας, 12-11-2020, 11:45-14:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020
Για το δεύτερο εξ'αποστάσεως μάθημα θεωρίας του μαθήματος "Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας" βρείτε τα στοιχεία σύνδεσης στο mycourses.
Εξ'αποστάσεως εργαστηριακή άσκηση Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας, Παρασκευή 6-11-2020 (για όλο το τμήμα)
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

H Εργαστηριακή Άσκηση "Προσδιορισμός νιτροφουραντοϊνης σε δισκία" θα πραγματοποιηθεί εξ'αποστάσεως για όλους την Παρασκευή 6-11-2020, 11:45-13:30 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Βρείτε τον σύνδεσμο της διδασκαλίας της εργαστηριακής άσκησης στο mycourses.

1ο Μάθημα Πέμπτη 5-11-2020
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

Για να παρακολουθήσετε το πρώτο μάθημα παρακαλώ συνδεθείτε με τον παρακάτω σύνδεσμο

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma6e82c759a0dda0536d3b8ebed2015aa

Εξ'αποστάσεως μάθημα και εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Σε συνέχεια των μέτρων περιορισμού για τον COVID-19 που ανακοίνωσε η πολιτεία, το μάθημα της Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας θα ξεκινήσει να διδάσκεται εξ’αποστάσεως (θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις). Συνεπώς, το πρώτο εξ'αποστάσεως μάθημα θεωρίας θα διδαχθεί την Πέμπτη 5-11-2020 (11:45-14:30) και το πρώτο εξ'αποστάσεως εργαστήριο θα διδαχθεί την Παρασκευή 6-11-2020 (11:45-13:30), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για το μάθημα αυτό έχει γίνει σχεδιασμός να πραγματοποιηθούν 3 εξ’αποστάσεως και 4 δια ζώσης εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες των 12 ατόμων σε μεγάλους εργαστηριακούς χώρους που πληρούν τα υγειονομικά κριτήρια. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια οι δια ζώσης ασκήσεις να πραγματοποιηθούν κανονικά, ανάλογα φυσικά και με την εξέλιξη της επιδημίας COVID-19 και τις οδηγίες της πολιτείας.

Υλικό μαθημάτων από Α. Δέτση
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020
Στο φάκελο "Χρήσιμο Υλικό" θα βρείτε το υλικό των τελευταίων μαθημάτων. Καλό διάβασμα!
Μάθημα Πέμπτης 23/1/2020
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020
Την Πέμπτη 23/1/2020 θα πραγματοποιηθεί μάθημα θεωρίας στην αίθουσα 27.
Μάθημα θεωρίας Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας, Δευτέρα 20-1-2020, 10:45-12:30
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
Την Δευτέρα 20-1-2020, 10:45-12:30, θα πραγματοποιηθεί μάθημα θεωρίας στην Αίθουσα 27. Οι διδάσκοντες του μαθήματος.
Αναπλήρωση εργαστηρίων
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020
Οι φοιτητές που δεν έχουν πραγματοποιήσει όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την κα Δέτση και τον κ. Τσόπελα ως αύριο Πέμπτη 9/1/2020 ώστε να γίνει η αναπλήρωση την Παρασκευή 10/1/2020. Παρακαλείστε να αναφέρετε ποια άσκηση πρέπει να αναπληρώσετε.
Σεμιναριακά μαθήματα Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, την ώρα του μαθήματος (11:45-14:30, Αιθ. 27) θα πραγματοποιηθούν δύο σεμιναριακά μαθήματα από διακεκριμένους ερευνητές στο αντικείμενο του in silico σχεδιασμού και ανακάλυψης φαρμάκων.

Παρακαλώ δείτε το σχετικό πρόγραμμα.

https://courses.chemeng.ntua.gr/pharmaceutical_chemistry_and_technology/news

Υλικό μαθημάτων από Α. Δέτση
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Χρόνια Πολλά!

Στο φάκελο "Χρήσιμο Υλικό" θα βρείτε τις παρουσιάσεις από τα μαθήματα.

ΜΑΘΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
Στο φάκελο "Χρήσιμο Υλικό" θα βρείτε το υλικό του μαθήματος "Φασματοσκοπία NMR" και τη μελέτη δομής της ασπιρίνης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019
Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:45-17:00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 29 η πρώτη αναπλήρωση θεωρίας του μαθήματος "Φαρμακευτική Χημεία και Τεχνολογία".
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1-2-3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019
Στο φάκελο "Χρήσιμο Υλικό" έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για τη συγγραφή των αναφορών για τις ασκήσεις 1,2 και 3.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-11-2019
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019
Τα εργαστήρια του μαθήματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11-11-2019. Επισυνάπτονται τα αρχεία με τις ομάδες των εργαστηρίων, το πρόγραμμα των ασκήσεων και στο φάκελο "Χρήσιμο Υλικό" έχει αναρτηθεί ο εργαστηριακός οδηγός . https://courses.chemeng.ntua.gr/pharmaceutical_chemistry_and_technology/news