Εισαγωγικά

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και τις γενικές μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.

Στόχοι του μαθήματος είναι:

(α) η ανάπτυξη των βασικών εργαλείων ενεργειακής και εξεργειακής ανάλυσης φυσικών και χημικών διεργασιών,

(β) η εφαρμογή των παραπάνω στην παραγωγή ισχύος, τα σύστημα ατμού, την βιομηχανική ψύξη και τον κλιματισμό και την μελέτη βασικών συστημάτων συμπαραγωγής.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

  • Εισαγωγή
  • Το ενεργειακό πρόβλημα στη βιομηχανία
  • Αρχές και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία
  • Ενεργειακή και εξεργειακή ανάλυση διεργασιών
  • Απλά και σύνθετα κυκλώματα ισχύος με ατμό
  • Ψυκτικά κύκλα
  • Λέβητες
  • Συστήματα Συμπαραγωγής Θερμότητας & Ηλεκτρισμού

Διδάσκοντες: Ε. Βουτσάς (Εργαστηριακές ασκήσεις: Β. Λούλη, Γ. Παππά)

Διδασκαλία: Θεωρητικές διαλέξεις (3 ώρες την εβδομάδα), Φροντιστηριακές ασκήσεις, Υποχρεωτικά υπολογιστικά εργαστήρια (2 ώρες την εβδομάδα)

Βαθμολογία: Υπολογιστικά θέματα 50%, Εξετάσεις 50%