Νέα - Ανακοινώσεις
Βαθμολογία Επαναληπτικής Εξέτασης (Ακαδ. έτος 2020-2021)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την τελική βαθμολογία για την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2021 (έχει ληφθεί υπόψη ο βαθμός του εργαστηρίου). 
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξέταση της 1/9/2021
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Για τη συμμετοχή στην δια ζώσης επαναληπτική εξέταση του μαθήματος την 1/9/2021, θα γίνουν δεκτά όλα τα παρακάτω πιστοποιητικά των φοιτητών:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού
  • Πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου
  • Βεβαίωση αρνητικού τεστ (self test, rapid test ή PCR)

Τελική Βαθμολογία (Ιούνιος 2021)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται η τελική βαθμολογία, η οποία περιλαμβάνει και τον βαθμό στις εργαστηριακές ασκήσεις.
Οδηγίες για την γραπτή εξέταση μέσω Webex
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
Εξ αποστάσεως επαναληπτικό μάθημα 4/6/2021
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Την Παρασκευή 4/6/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως επαναληπτικό μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb1f3aa57b2917a8ece003c35066f3ef8

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων στα θέματα (NEO!)
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Οι προφορικές εξετάσεις των θεμάτων θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 25/5/2021 έως 27/5/2021 μέσω Webex, σύμφωνα με το πρόγραμμα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε το παρακάτω link:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mcd141cbd2efc22fe9b79b13bd283f85f


4ο Θέμα - Διευκρίνηση
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Για τον υπολογισμό του cooling exergy μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την σχέση Εex,cooling =Qcooling(To/Tc-1) όπου To η θερμοκρασία περιβάλλοντος και Tc η θερμοκρασία ψυχόμενου χώρου (θεωρήστε την ίση με -5 C).

Αναπλήρωση Εργαστηριακών Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 15 Απριλίου 2021
Για την αναπλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Β. Λούλη (email: svlouli@chemeng.ntua.gr) αναφέροντας την εργαστηριακή άσκηση που θέλετε να αναπληρώσετε.
Εξ αποστάσεως μάθημα
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
Την Πέμπτη 15/4/2021 δεν θα γίνει μάθημα. Την Παρασκευή 16/4/2021 θα γίνει μάθημα τις ώρες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα. 
Παράδοση 4ου θέματος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Η παράδοση του 4ου θέματος παρατείνεται για τις 26/04/2021.

Εξ αποστάσεως μάθημα 9/4/2021
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Το link του μαθήματος της 9/4/2021 είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m64390fa9fcdc29919b8179447ab4e620

2ο Θέμα: Διευκρίνιση
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 2 Απριλίου 2021
Διευκρινίζεται ότι το κόστος χημικής επεξεργασίας που δίνεται αφορά στο νερό αναπλήρωσης και όχι απομάστευσης.
4ο Θέμα
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

Επισυνάπτεται η εκφώνηση του 4ου θέματος με βάση το 4ο PC-Lab. 

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων κατά μέγιστο και θα πρέπει να υποβληθούν στη σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών: http://www.chemeng.ntua.gr/submission/oades.php

Ημερομηνία παράδοσης: 15/4/2021

Εξ αποστάσεως εργαστηριακή ασκηση (1/4/2021)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Tην Πέμπτη 1/4/2021  θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακή άσκηση εξ' αποστάσεως  τις ώρες 17.15-19.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το link του μαθήματος είναι: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdb73133734a57fe2da6e3d7f14e39ceb

Εξ αποστάσεως μάθημα - Θεωρία
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Για να συνδεθείτε για τα μαθήματα (Παρασκευή, 13:45 - 17:00, Θεωρία), χρησιμοποιήστε το ακόλουθο link του Webex:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m64390fa9fcdc29919b8179447ab4e620


2ο Θέμα: Διευκρίνιση
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Διευκρινίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάζονται στο 2ο Θέμα με τον ατμολέβητα υπάρχει απομάστευση. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εκμετάλλευσης του νερού απομάστευσης γίνεται στις περιπτώσεις 3 και 4. 

Εξ αποστάσεως μάθημα 26/3/2021
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Την Παρασκευή 26/3/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m78f2966352e1b71448b5009f4e64797a

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

3o Θέμα (Παράταση)
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021
Η νέα ημερομηνία παράδοσης του 3ου θέματος είναι: 9/4/2021.
3o Θέμα
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Επισυνάπτεται η εκφώνηση του 3ου Θέματος με βάση το 3ο PC-Lab. 

Ημερομηνία παράδοσης: 2/4/2021

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων κατά μέγιστο και θα πρέπει να υποβληθούν στη σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών: http://www.chemeng.ntua.gr/submission/oades.php


Εξ αποστάσεως μάθημα 19/3/2021
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Την Παρασκευή 19/3/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma4e62cffc82012e9e2aa8c2cbf6eb8ba

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

Εργαστηριακές ασκήσεις εξ αποστάσεως (18/3/2021)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Tην Πέμπτη 18/3/2021  θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακή άσκηση εξ' αποστάσεως  τις ώρες 17.15-19.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το link του μαθήματος είναι: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdb73133734a57fe2da6e3d7f14e39ceb

2ο Θέμα
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Επισυνάπτεται η εκφώνηση του 2ου Θέματος με βάση το 2ο PC-Lab. 

Ημερομηνία παράδοσης: 2/4/2021

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες (έκθεση και αρχείο υπολογισμών) παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων κατά μέγιστο και θα πρέπει να υποβληθούν στη σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών: http://www.chemeng.ntua.gr/submission/oades.php

1o Θέμα
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
Η νέα ημερομηνία παράδοσης του 1ου θέματος είναι: 26/3/2021.
Εξ αποστάσεως μάθημα 12/3/2021
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Την Παρασκευή 12/3/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5fa8acba965a93c36f468a9567a9e5c0

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

Εργαστηριακές ασκήσεις εξ αποστάσεως (11/3/2021)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Την Πέμπτη 11/3/2021  θ α πραγματοποιηθεί εργαστηριακή άσκηση εξ' αποστάσεως  τις ώρες 17.15-19.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το link του μαθήματος είναι: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdb73133734a57fe2da6e3d7f14e39ceb

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex. Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

1o Θέμα
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Επισυνάπτεται η εκφώνηση του 1ου Θέματος με βάση το 1ο PC-Lab. 

Ημερομηνία παράδοσης: 19/3/2021

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες (έκθεση και αρχείο υπολογισμών) παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων κατά μέγιστο και θα πρέπει να υποβληθούν στη σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών: http://www.chemeng.ntua.gr/submission/oades.php

Εξ αποστάσεως μάθημα 5/3/2021
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Την Παρασκευή 5/3/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m22e0be7ce6307264e9af92a39832ed56

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

Εργαστηριακές ασκήσεις εξ αποστάσεως
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Την Πέμπτη 25/2/2021 δεν θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο. 

Την Πέμπτη 4/3/2021  θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακή άσκηση εξ' αποστάσεως  τις ώρες 17.15-19.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το link του μαθήματος είναι: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m356c2465bfd861df1ba1e066c20fb76b

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex. Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

Εξ αποστάσεως μάθημα 26/2/2021
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Την Παρασκευή 26/2/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m18f95b55987aac07c9148912d67ff8c1

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.