Βιβλιογραφία

Συγγράμματα – Σημειώσεις

  • M. Moran, H. Shapiro, D. Boettner, M. Bailey, Θερμοδυναμική για μηχανικούς. Επιμέλεια: Ε.Βουτσάς
  • Β. Λυγερού, Α. Λυγερός, Αρχές Διαχείρισης Ενέργειας στη Χημική Βιομηχανία