Βιβλιογραφία

1. Mηχανική Χημικών Διεργασιών, Octave Levenspiel (μετάφραση), Εκδόσεις Κωσταράκη, 2004.

2. Μηχανική Χημικών Αντιδράσεων και Σχεδοασμός Αντιδραστήρων, H.S.Fogler, (Μετάφραση) Εκδόσεις Τζιόλα, 2005.

3. Μηχανική Χημικών Διεργασιών, J.M. Smith  (Μετάφραση), Εκδόσεις Τζιόλα, 1997

4. Chemical Reactor Analysis and Design Gilbert F. Froment and Kenneth B. Bischoff , 2nd Edition, Wiley, John & Sons, 1990