Υλικό Μαθήματος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019
ΑΣΚΗΣΗ 9-Φάσματα μετρήσεων ATR- FTIR σε χρωστικές αναφοράς
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016
ΑΣΚΗΣΗ 9, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΦΑΣΜΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER (FT-IR)
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016