Ανακοινώσεις
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 30-06-2021
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Την Τετάρτη 30-06-2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η τελική εξέταση του μαθήματος Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΟΜΑΔΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

Ομάδα 1

15:00:00

15:35:00

Ομάδα 2

15:40:00

16:15:00

Ομάδα 3

16:20:00

16:55:00

Ομάδα 4

17:00:00

17:35:00

Ομάδα 5

17:50:00

18:25:00

Ομάδα 6

18:30:00

19:05:00

Ομάδα 7

19:10:00

19:45:00

Ομάδα 8

19:50:00

20:25:00

 

Ο υπερσύνδεσμος για την εξέταση είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m506f77a500de682c001390bef89d94cd

Παρακαλούνται όλες οι ομάδες να στείλουν το τελικό παραδοτέο (τεχνική αναφορα) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10:00 π.μ. στα email μας:

Μ.Σταθερόπουλος (stathero@chemeng.ntua.gr)

Αικ. Μικέδη (mikedi@chemeng.ntua.gr ή kmikedi@gmail.com)

Αν υπάρξουν τεχνικά προβλήματα κατά τη σύνδεση σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Μικέδη στο 6936676966.

Καλή επιτυχία στην εξέταση!

 

11ο ΜΑΘΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 03-06 8:45-11:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Το μάθημα της Πέμπτης 03/06 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Συζήτηση επί των projects

2)      Ομιλία του κ. Ευστάθιου Σιάνου,  Δρ. Χημικός Μηχανικός, Agilent Technologies Field Service EngineerAtomic Spectroscopy / Bavaria -  Austria με θέμα «Αναλυτικά συστήματα, υπολογιστές, δίκτυα – ένας ολοκληρωμένος επιστημονικός κόσμος: Μια ανασκόπηση των εμπορικά διαθέσιμων λύσεων ».

3)      Συζήτηση επί των projects

Παρακαλούνται όλες οι ομάδες να έχουν προετοιμάσει ερωτήσεις πάνω στα θέματα που έχουν αναλάβει για να τις συζητήσουμε την ώρα των projects.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27

Ομιλία κ. Ε. Σιάνου με θέμα « Αναλυτικά συστήματα, υπολογιστές, δίκτυα – ένας ολοκληρωμένος επιστημονικός κόσμος»
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Στα πλαίσια του μαθήματος Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και  ώρα 9.45-10.30 πμ θα πραγματοποιηθεί ομιλία του  κ. Ευστάθιου Σιάνου,   Δρ. Χημικός Μηχανικός, Agilent Technologies Field Service EngineerAtomic Spectroscopy / Bavaria -  Austria με θέμα « Αναλυτικά συστήματα, υπολογιστές, δίκτυα – ένας ολοκληρωμένος επιστημονικός κόσμος: Μια ανασκόπηση των εμπορικά διαθέσιμων λύσεων». Αν υπάρχει ενδιαφέρον για παρακολούθηση της ομιλίας και από σπουδαστές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα ή και από άλλα μέλη της Σχολής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Αικ. Μικέδη (mikedi@chemeng.ntua.gr) για να σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος στο WEBEX.

10ο ΜΑΘΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 27-05 8:45-11:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Το μάθημα της Πέμπτης 27/05 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Συζήτηση επί των projects

2)      Ομιλία του κ. Αγάπιου Αγαπίου, Επίκουρου Καθηγητή  Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Η σημασία της ανίχνευσης των ενώσεων μικρού μοριακού βάρους».

 

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27

Ομιλία κ. Αγάπιου Αγαπίου, Επίκουρου Καθηγητή, με θέμα «Η σημασία της ανίχνευσης των ενώσεων μικρού μοριακού βάρους»
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Στα πλαίσια του μαθήματος Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και  ώρα 9.45-11.30 πμ θα πραγματοποιηθεί ομιλία του κ., Αγάπιου Αγαπίου, Επίκουρου Καθηγητή  Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Η σημασία της ανίχνευσης των ενώσεων μικρού μοριακού βάρους». Αν υπάρχει ενδιαφέρον για παρακολούθηση της ομιλίας και από σπουδαστές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα ή και από άλλα μέλη της Σχολής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Αικ. Μικέδη (mikedi@chemeng.ntua.gr) για να σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος στο WEBEX.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 23 Μαΐου 2021

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος, στο Χρήσιμο Υλικό φάκελος «ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ»,  έχει αναρτηθεί το αρχείο Περιεχόμενα Τεχνικής Αναφοράς  που μπορείτε να συμβουλευτείτε για την συγγραφή της τελικής τεχνικής αναφοράς για το project που έχετε αναλάβει.

9ο ΜΑΘΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 20-05 8:45-11:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Το μάθημα της Πέμπτης 20/05 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Συζήτηση επί των projects

2)      Ομιλία του κ. Αλέξανδρου Χατζηγάκη, Υπ/δντή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Δν/ση Απόδοσης και Εξέλιξης Διυλιστηρίων, Ελληνικά Πετρέλαια με θέμα “Ποιοτικός Έλεγχος της Παραγωγής Βιο-Βενζινών σε Αληθινό Χρόνο, με on-line Αναλυτές: Ευκαιρίες από την εφαρμογή Χημειομετρικών Τεχνικών”

 

 

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27

Ομιλία κ. Αλέξανδρου Χατζηγάκη με θέμα “Ποιοτικός Έλεγχος της Παραγωγής Βιο-Βενζινών σε Αληθινό Χρόνο, με on-line Αναλυτές: Ευκαιρίες από την εφαρμογή Χημειομετρικών Τεχνικών”
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Στα πλαίσια του μαθήματος Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και  ώρα 9.45-11.30 πμ θα πραγματοποιηθεί ομιλία του κ. Αλέξανδρου Χατζηγάκη, Υπ/δντή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Δν/ση Απόδοσης και Εξέλιξης Διυλιστηρίων, Ελληνικά Πετρέλαια με θέμα “Ποιοτικός Έλεγχος της Παραγωγής Βιο-Βενζινών σε Αληθινό Χρόνο, με on-line Αναλυτές: Ευκαιρίες από την εφαρμογή Χημειομετρικών Τεχνικών. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για παρακολούθηση της ομιλίας και από σπουδαστές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα ή και από άλλα μέλη της Σχολής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Αικ. Μικέδη (mikedi@chemeng.ntua.gr) για να σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος στο WEBEX.

8ο ΜΑΘΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 13-05 8:45-11:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

Το μάθημα της Πέμπτης 13/05 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Συζήτηση επί των projects

2)      Ομιλία του κ. Μιχαήλ Χάλαρη Επίκουρου Καθηγητή ΔΙΠΑΕ-Υποστράτηγου Πυροσβεστικού Σώματος (ε.α), με θέμα «Ανίχνευση και δειγματοληψία στο πεδίο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης»

 

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27

Ομιλία κ. Μιχαήλ Χάλαρη, Επίκουρου Καθηγητή ΔΙΠΑΕ-Υποστράτηγου Πυροσβεστικού Σώματος (ε.α), με θέμα «Ανίχνευση και δειγματοληψία στο πεδίο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης»
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

Στα πλαίσια του μαθήματος Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και  ώρα 9.45-11.30 πμ θα πραγματοποιηθεί ομιλία του κ. Μιχαήλ Χάλαρη, Επίκουρου Καθηγητή ΔΙΠΑΕ-Υποστράτηγου Πυροσβεστικού Σώματος (ε.α) με θέμα «Ανίχνευση και δειγματοληψία στο πεδίο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης». Αν υπάρχει ενδιαφέρον για παρακολούθηση της ομιλίας και από σπουδαστές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα ή και από άλλα μέλη της Σχολής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Αικ. Μικέδη (mikedi@chemeng.ntua.gr) για να σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος στο WEBEX.

7ο ΜΑΘΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 22-04 8:45-11:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Το μάθημα της Πέμπτης 22/04 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Προδιαγραφές και αγορά οργάνων

2)      Συζήτηση επί των projects

3)      Συζήτηση επί των projects

 

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27

6ο ΜΑΘΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 15-04 8:45-11:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Το μάθημα της Πέμπτης 15/04 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Πρώτο Επίπεδο χημικής ανάλυσης πραγματικού χρόνου: Απλοί Χημικοί αισθητήρες (Συνέχεια)

2)      Δεύτερο Επίπεδο χημικής ανάλυσης πραγματικού χρόνου: Σύνθετοι χημικοί αναλυτές

3)      Συζήτηση επί των projects

 

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27

5ο ΜΑΘΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 08-04 8:45-11:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

Το μάθημα της Πέμπτης 08/04 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Πρώτο Επίπεδο χημικής ανάλυσης πραγματικού χρόνου: Απλοί Χημικοί αισθητήρες και βιοαισθητήρες

2)      Συζήτηση επί των projects (μέρος 1ο)

3)      Συζήτηση επί των projects (μέρος 2ο)

 H συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από τον καθορισμό του προβλήματος σε κάθε project και τον εντοπισμό των κρίσιμων παραμέτρων που απαιτούν παρακολούθηση με χημική ανάλυση πραγματικού χρόνου.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ LINK ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

https://centralntua.webex.com/centralntua/e.php?MTID=m1949177d28fe29d6147b2a70d9f3acd0

4ο ΜΑΘΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 01-04 8:45-11:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Το μάθημα της Πέμπτης 01/04 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Το λεξικό των όρων  (Συνέχεια)

2)      Συζήτηση επί των projects (Μέρος 1ο)

3)      Συζήτηση επί των projects (Μέρος 2ο)

H συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από το πρόβλημα που διαπραγματεύεται κάθε project. Συνιστάται η προετοιμασία των σπουδαστών: βιβλιογραφική ενημέρωση, με βάση την προτεινόμενη βιβλιογραφία ή γενικότερη βιβλιογραφία,  πάνω σε θέματα  χημείας και διεργασιών που σχετίζονται  με το κάθε project.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?TID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27

3ο ΜΑΘΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 18-03 8:45-11:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Το μάθημα της Πέμπτης 18/3 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Το λεξικό των όρων

2)      Ανάθεση θεμάτων project

3)      Συζήτηση επί των θεμάτων

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ PROJECTS
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Στη λίστα των projects προστέθηκε ένα επιπλέον θέμα με τίτλο “Σενάριο πυρκαγιάς σε διυλιστήριο/καύση μεγάλου όγκου βενζίνης και προϊόντων πετρελαίου”. Την τελική λίστα των projects μπορείτε να την βρείτε στο επικαιροποιημένο έγγραφο “Προτεινόμενα projects 2020-2021_V2.pdf” που έχει αναρτηθεί στο Χρήσιμο Υλικό.

2ο ΜΑΘΗΜΑ - ΠΕΜΠΤΗ 11-03 8:45-11:30
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Το μάθημα της Πέμπτης 11/3 θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1)      Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία πραγματικού χρόνου

2)      Παρουσίαση θεμάτων (projects)

3)      Μεθοδολογία εκπόνησης θεμάτων

 

Υπενθυμίζεται ότι ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Η διδασκαλία του μαθήματος ξεκινάει την Πέμπτη 4 Μαρτίου και θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Cisco webex.

Ο σύνδεσμος του μαθήματος για όλο το εξάμηνο είναι: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8328c0b339496027bc0d56c245030a27

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021
Το μάθημα Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 8:45-11:30. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους: M. Σταθερόπουλο, Καθηγητής (stathero@chemeng.ntua.gr) και Κ. Μικέδη, ΕΔΙΠ (mikedi@chemeng,ntua.gr).