Υπολογιστικό εργαστήριο
Α/Α Ονομασία άσκηση Περιγραφή
1 ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Ασκήσεις προσομοίωσης προβλημάτων απόσταξης ισορροπίας
2a ΑΠΟΣΤΑΞΗ 1
Εφαρμογή της μεθοδολογίας FUG στο συνολικό σχεδιασμό της διεργασίας της κλασματικής απόσταξης
2b ΑΠΟΣΤΑΞΗ 2 Μελέτη της αζεοτροπικής απόσταξης
3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Μελέτης της διεργασίας της απορρόφησης
4 ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μελέτης της διεργασίας της εκχύλισης
5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ HYSYS Μεταφορά της άσκησης 3 σε εμπορικό προσομοιωτή

Αρχείο: Οδηγός υπολογιστικών ασκήσεων ΜΦΔΙΙ 2018-2019