Εργαστήριο Μαθήματος
Α/Α Ονομασία άσκηση Περιγραφή Υπεύθυνος Χώρος εκτέλεσης
1 Εναλλαγή θερμότητας
Πειραματική λειτουργία και διερεύνηση των χαρακτηριστικών ενός εναλλάκτη.
Β.Λούλη
ΣΑΔ
2 Ξήρανση σε ρεύμα αέρα
Εξοικείωση με τη διεργασία της ξήρανσης με ρεύμα αέρα σε εργαστηριακό ξηραντήρα ραφιών και μελέτη της μεταβολής των παραμέτρων που την επηρεάζουν.
Ν.Παναγιώτου
ΣΑΔ
3 Απόσταξη
Πειραματική μελέτη της κλασματικής απόσταξης συνεχούς λειτουργίας για το διαχωρισμό δυαδικού μίγματος.
Γ.Παππά
ΣΑΔ
4 Εκχύλιση
Πειραματική μελέτη των βασικών αρχών της διεργασίας της εκχύλισης.
 Δ.Ξενίδου, Μ.Κροκίδα
ΣΑΔ
5 Κρυστάλλωση
Πειραματική μελέτη των βασικών αρχών του φαινομένου της κρυστάλλωσης χρησιμοποιώντας κρυσταλλωτήρα ψύξης διαλείποντος έργου.
Π.Μιχαηλίδης, Ζ.Μαρούλης
ΣΑΔ
6 Ρευστοστερεά Κλίνη
Πειραματική μελέτη του φαινομένου της ρευστοποίησης κλινών σωματιδίων και προσδιορισμός των ρευστοδυναμικών χαρακτηριστικών τους.
Χρ.Μπουκουβάλας
Ημιβιομηχανικό
7
Ιστότοπος: https://courses.chemeng.ntua.gr/mfd_lab