Επικοινωνία

Μαγδαληνή Κροκίδα
Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών.
Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Γραφείο Η.325
Ε
-mail: mkrok@chemeng.ntua.gr
 
Χρήστος Μπουκουβάλας
Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών.
Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Γραφείο Z.309.
E-mail: bouk@chemeng.ntua,gr
 
Νικόλαος Παναγιώτου
Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών.
Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Γραφείο H1.501.
E-mail: nickpan@central.ntua.gr