Γενικά
Διδάσκοντες
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
Διαλέξεις
Μ. Κροκίδα, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Υπολογιστικές ασκήσεις
Μ. Κροκίδα, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Χρ. Μπουκουβάλας, ΕΔΙΠ)
Εργαστηριακές ασκήσεις
Μ. Κροκίδα, Ζ. Μαρούλης, Καθηγ. ΕΜΠ
Χρ. Μπουκουβάλας, Ν. Παναγιώτου, Γ. Παππά, Β. Λούλη, Δ. Ξενίδου,
Ν. Μανδέλλος, ΕΔΙΠ
Π. Μιχαηλίδης, ΕΤΕΠ
Χώρος διεξαγωγής
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019
Τόσο οι διαλέξεις, όσο και το υπολογιστικό εργαστήριο θα γίνονται στο PC-lab τις παρακάτω ημέρες & ώρες:
  • Τρίτη 12:45-14:30
  • Πέμπτη 10:30-12:00
Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019
  • Εργαστήριο 30%
  • Γραπτή εξέταση 70%
  • Υπολογιστικές εφαρμογές (10%)

Η προαιρετική συμμετοχή στις Υπολογιστικές Εφαρμογές συμμετέχει στον τελικό βαθμό με 10% με αντίστοιχη μείωση του βαθμού της γραπτή εξέτασης στο 60%.