Γενικά
Χώρος διεξαγωγής
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
Τόσο οι διαλέξεις, όσο και το υπολογιστικό εργαστήριο θα γίνονται στο PC-lab τις παρακάτω ημέρες & ώρες:
  • Τρίτη 12:45-14:30
  • Παρασκευή 11:45-13:30
Διδάσκοντες
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
Διαλέξεις
Μ. Κροκίδα, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Υπολογιστικές ασκήσεις
Μ. Κροκίδα, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Χρ. Μπουκουβάλας, ΕΔΙΠ
Εργαστηριακές ασκήσεις
Μ. Κροκίδα, Ζ. Μαρούλης, Καθηγ. ΕΜΠ
Χρ. Μπουκουβάλας, Ν. Παναγιώτου, Γ. Παππά, Β. Λούλη, Δ. Ξενίδου, ΕΔΙΠ
Π. Μιχαηλίδης, ΕΤΕΠ
Βαθμολογία
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
  • Εργαστήριο 30%
  • Γραπτή εξέταση 70%
  • Υπολογιστικές εφαρμογές (10%)

Η προαιρετική συμμετοχή στις Υπολογιστικές Εφαρμογές συμμετέχει στον τελικό βαθμό με 10% με αντίστοιχη μείωση του βαθμού της γραπτή εξέτασης στο 60%.