Επικοινωνία

 
Ζαχαρίας Μαρούλης
Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών.
Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Γραφείο 325α.
Ε
-mail: maroulis@mail.ntua.gr
 
Νικόλαος Παναγιώτου
Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών.
Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Γραφείο 325δ.
E-mail: nickpan@central.ntua.gr
 
Χρήστος Μπουκουβάλας
Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΔΙΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών.
Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Γραφείο 325γ.
E-mail: bouk@chemeng.ntua.gr
 
Παναγιώτης Μιχαηλίδης
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΤΕΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών.
Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Γραφείο Z309.
E-mail: agmlth@hotmail.com