Ανακοινώσεις
Αποτελέσματα Μαθήματος (Συνολικά: 70% Διαγώνισμα + 30% Εργαστήριο)
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης 25/1/2019
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Ενδιάμεση Διαγωνιστική Διαδικασία
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Η συμμετοχή στην ενδιάμεση διαγωνιστική διαδικασία του μαθήματος είναι προαιρετική,

δηλαδή το άριστα στο μάθημα επιτυγχάνεται και χωρίς τη συμμετοχή σε αυτήν.

Όμως οι διακριθέντες θα επιβραβευτούν και βαθμολογικά.

 

Η ενδιάμεση διαγωνιστική διαδικασία του μαθήματος θα περιλαμβάνει 3 στάδια:

(1) Γραπτό διαγώνισμα την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στην ώρα του μαθήματος.

            Θα επιλυθούν 3 θέματα.

(2) Οι επιτυχόντες στο γραπτό διαγώνισμα θα επανεπιλύσουν τα ίδια θέματα στο σπίτι

            και θα υποβάλλουν τεχνική έκθεση μέχρι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

(3) Οι σπουδαστές με τις καλύτερες εκθέσεις θα διαγωνιστούν στην ανάπτυξη και παρουσίαση προσομοιωτή σε περιβάλλον Excel.

            Ο προσομοιωτής θα βασίζεται στην ευφάνταστη αξιοποίηση των ίδιων (με τα προηγούμενα στάδια) θεμάτων.

.

Αλλαγή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Δευτέρας
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018

Από τη Δευτέρα 8/10/2018 και στο εξής το μάθημα θα γίνεται 10:45-12:30 στο Αμφιθέατρο 2 και το εργαστήριο 12:45-15:30.

.

Έναρξη Διαλέξεων και Εργαστηρίων
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Οι διαλέξεις του μαθήματος αρχίζουν τη Δευτέρα 1/10/18 στις 13:45 στο Αμφιθέατρο 2 Χημικών Μηχανικών.

Τα εργαστήρια θα αρχίσουν τη Δευτέρα 8/10/18 σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Οι σπουδαστές πρέπει να δημιουργήσουν τις εργαστηριακές ομάδες και να τις δηλώσουν στο Εργαστήριο (κ Μπουκουβάλας, κ Παναγιώτου, κ Μιχαηλίδης) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5/10/18.