Γενικά

Σκοπός

 • Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Διεργασιών
 • Ανάλυση Βασικών Φυσικών Διεργασιών 

 

Περιεχόμενο

 • Εισαγωγή στην Ανάλυση και Σχεδιασμό Διεργασιών
 • Μηχανική Διεργασιών σε Περιβάλλον Excel
 • Ροή Ρευστών
 • Εναλλαγή Θερμότητας
 • Ψύξη και Κατάψυξη
 • Εξάτμιση
 • Ύγρανση και Αφύγρανση
 • Ξήρανση
 • Τεχνική Σωματιδίων
 • Μηχανικοί Διαχωρισμοί

 

Βαθμολογία