Γενικά
Αλλαγή Αίθουσας Διδασκαλίας
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019
Από την ερχόμενη Τρίτη 5/3/2019 το μάθημα θα διεξάγεται στην Αίθουσα 32 την ίδια ώρα (9:45 - 12:30). 
Ομάδες Εργαστηρίου
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019
Οι ομάδες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων έχουν αναρτηθεί στην ενότητα "Υλικό Μαθήματος". Υπενθυμίζεται ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις θα ξεκινήσουν αύριο Τετάρτη 27/2/2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη αναστηθεί. 
Ενημέρωση για τα Εργαστήρια
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Στο φάκελο "Υλικό Μαθήματος" υπάρχει αναρτημένο υλικό που αφορά τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος (ομάδες, προγραμματισμός εργαστηριακών ασκήσεων, οδηγίες εργαστηριακών ασκήσεων.

Επειδή υπάρχουν συνεχώς εγγραφές νέων φοιτητών, είναι πολύ πιθανό το υφιστάμενο πρόγραμμα εκτέλεσης ασκήσεων να τροποποιηθεί. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε τακτικά από τις σχετικές ανακοινώσεις.

Επίσης, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα παρακαλούνται να φροντίσουν άμεσα να το δηλώσουν με αποστολή email στην κα Μαρία Κομιώτου  (markom9496@gmail.com). Στόχος είναι η διαμόρφωση τριμελών ομάδων. Ομάδες με λιγότερα από τρία άτομα θα συμπληρώνονται με όσους κάνουν εγγραφή ατομικά.


Προγραμματισμός Εργαστηρίων
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξάγονται κάθε Τετάρτη στο διάστημα 8:45 - 10:30. Το Εργαστήριο θα δέχεται σειρές ομάδων για την εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Κάθε ομάδα θα είναι αποτελείται από 3 άτομα. Κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου κατάσταση με τα ονόματα των φοιτητών και των ασκήσεων που θα εκτελέσουν.

Η διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27/2/2019.

Για τη σωστή οργάνωση παρακαλούμε να δηλώσετε άμεσα ομάδες των τριών (3) ατόμων ώστε να συνταχθεί το συντομότερο δυνατόν η πλήρης κατάσταση με τα ονόματα όλων των φοιτητών. Η δήλωση των ομάδων γίνεται στο Εργαστήριο (Δρ Μαρία Κομιώτου και στο email markom9496@gmail.com.  


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΖΑΝΝΙΚΟΣ, Καθηγητής, Συντονιστής Μαθήματος, fzanntua@central.ntua.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδάσκων Μαθήματος, dkaronis@central.ntua.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΔΙΠ, Συνεργάτης Μαθήματος: george.anastopoulos@gmail.com

ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΙΩΤΟΥ, EΔΙΠ, Συνεργάτης Μαθήματος: markom9496@gmail.com

ΥΠΑΤΙΑ ΖΑΝΝΙΚΟΥ, ETEΠ, Συνεργάτης Μαθήματος: ypaz@mail.ntua.gr

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Μεθοδολογίες

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: Θεωρητική διδασκαλία - Ανάλυση παραδειγμάτων - Υπολογιστικές Ασκήσεις 

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: - Εργαστηριακές ασκήσεις - Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών

Αποτίμηση

(Α) Γραπτή Εξέταση (ΓΕ - 70%)

(Β) Εργαστήριο (ΕΑ - 15%)

(Γ) Υπολογιστικές Ασκήσεις (ΥΑ - 15%)

ΒΑΘΜΟΣ: 0,70·ΓΕ + 0,15·ΕΑ + 0,15·ΥΑ

Περιεχόμενα Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019
  • Βενζίνη: Αντικροτικότητα, αριθμός οκτανίου, πτητικότητα. Ανάμιξη συστατικών. Βιοαιθανόλη. Αντικροτικότητα, πτητικότητα, αζεότροπα, ανοχή σε νερό.
  • Ντήζελ: Αντικροτικότητα, αριθμός κετανίου, ιδιότητες ψυχρής ροής, λιπαντική ικανότητα. Βιοντήζελ. Ιδιότητες, περιεκτικότητα σε γλυκερίδια, οξειδωτική σταθερότητα, μικροβιακή επιμόλυνση. HVO. Ποιότητα ανάφλεξης, ιδιότητες ψυχρής ροής.
  • Καύσιμα αεροπορίας: Πτητικότητα, αντικροτικότητα αεροπορικών βενζινών. Αεροπορικές κηροζίνες, αγωγιμότητα, σημείο πήξης.
  • Υπολειμματικά καύσιμα: Ιξώδες, συμβατότητα, σταθερότητα.
  • Ναυτιλιακά καύσιμα: Κατάταξη. Ποιότητα ανάφλεξης – ιδιότητες καύσης. Ετεροάτομα. Επιμόλυνση με χρησιμοποιημένα λιπαντικά.
  • Λιπαντικά: Κατάταξη, κατηγοριοποίηση. Ιξώδες, δείκτης ιξώδους. Πρόσθετα λιπαντικών. Αναγέννηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών. Γράσα. Παραγωγή, ιδιότητες, παχυντές.
Σκοπός του Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των Χημικών Μηχανικών σε θέματα που αφορούν τις ιδιότητες και τη χρήση των υγρών καυσίμων (συμβατικών και βιοκαυσίμων) καθώς και των λιπαντικών (ελαίων και γράσων).

  • Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:
  • Τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές των καυσίμων χερσαίων μεταφορών (βενζίνες, ντήζελ, βιοαιθανόλη, βιοντήζελ).
  • Τα χαρακτηριστικά τις ιδιότητες και τις εφαρμογές καυσίμων αεροπορίας, ναυτιλίας και βιομηχανικών εφαρμογών (καύσιμα jet, υπολειμματικά καύσιμα).
  • Τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις εφαρμογές των λιπαντικών (υγρά λιπαντικά κινητήρων, βιομηχανικών εφαρμογών, ναυτιλίας, γράσα).

Το μάθημα αξιοποιεί τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές σχετικά με την επεξεργασία του πετρελαίου και εμβαθύνει παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις για τα εμπορικά προϊόντα με συνδυασμό θεωρητικής διδασκαλίας με υπολογιστικές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις.