Νέα - Ανακοινώσεις
Βαθμολογία Επαναληπτικής (Σεπ. 21)
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΩΔ             Βαθμός

05114303      5

05115096      8

05110045      7


Αποτελέσματα Πτυχιακής Εξεταστικής 3ης Ιουνίου 2021
Δημοσιεύτηκε Σάββατο 5 Ιουνίου 2021
Πτυχιακή Εξεταστική μαθήματος Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων Ιουνίου 2021
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

 Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί Εξ Αποστάσεως την 3η Ιουνίου 2021 με έναρξη 13.00  (1.00 μμ).

Ο σύνδεσμος συμμετοχής είναι :  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc21f1ba802d71e097a16024a6ff222c0

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν καλούνται να συνδεθούν τουλάχιστον 15 λεπτά της ώρας πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.

Τα γραπτά θα αποσταλούν σκαναρισμένα στις διευθύνσεις  (και στις δυο διευθύνσεις) :

 kphilip@mail.ntua.gr και npap@mail.ntua.gr