Υλικό μαθήματος
Διαλέξεις Μαθήματος Ανόργανης Χημείας
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020
Σεμινάριο Ασφάλειας & Υγείας
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018
Τράπεζα Θεμάτων στη Γενική Ανόργανη Χημεία
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Τράπεζα θεμάτων στη γενική ανόργανη χημεία, Στέλιος Λιοδάκης

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1241