Εργαστήριο

Περιγραφή

Οι εργαστηριακές ασκήσεις εκπονούνται στα Εργαστήρια Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας (δύο όροφοι πάνω από τη Γραμματεία):

  • Βόρειο Εργαστήριο Β.201-204, διάδρομος απέναντι από είσοδο αίθουσας 23
  • Νότιο Εργαστήριο: Β.201-204, διάδρομος απέναντι από είσοδο αίθουσας 24

Οι εργαστηριακές αίθουσες περιλαμβάνουν 152 ατομικές θέσεις σπουδαστών και κάθε σπουδαστής έχει τη δική του εργαστηριακή θέση.

Οι σπουδαστές κατανέμονται σε 2 τμήματα 1 και 2. Το πρόγραμμα του εργαστηρίου είναι:

Τμήμα 1 →  Δευτέρα 9.45-12.30   και     Παρασκευή 11.45-13.30

Τμήμα 2 →  Τρίτη 11.45-13.30      και     Πέμπτη 15.15-18.00