Επικοινωνία

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΚΑΛΗ,

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ,

Τηλ. 2107723270,

e-mail: kakali@central.ntua.gr

WEB SITE: https://www.chemeng.ntua.gr/the_people/g.kakali

&

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΒΙΛΗΣ,

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ,

Τηλ. 210773262,

e-mail: stsiv@central.ntua.gr

WEB SITE: https://www.chemeng.ntua.gr/the_people/s.tsivilis