Βιβλιογραφία

Διδακτικό σύγγραμμα

Ανόργανη Χημική Τεχνολογία, Α. Σδούκου, Φ. Πομώνη, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.